Narodowe Czytanie

IMG_3570

Akcja “Narodowe Czytanie” została zainicjowana przez Prezydenta RP. Biblioteka Miejska w Cieszynie chętnie włączyła się w tę inicjatywę i co roku organizuje happeningi czytelnicze, polegające na głośnym czytaniu dzieł polskich mistrzów literatury. Akcja cieszy się coraz większą popularnością, zaś w głośne czytanie włączają się zarówno Czytelnicy naszej placówki, jak i zaproszeni goście – samorządowcy, sportowcy czy aktorzy.

Wśród autorów, których dzieła czytaliśmy w ramach inicjatywy, pojawili się już Aleksander Fredro, Adam Mickiewicz oraz Henryk Sienkiewicz. Zwłaszcza dzieje Pana Wołodyjowskiego, Kmicica i Zagłoby przyciągnęły do naszej biblioteki rzesze uczestników akcji, którzy mogli też liczyć na specjalną, pamiątkową pieczęć, przysłaną do naszej biblioteki z Kancelarii Prezydenta RP z okazji “Narodowego Czytania”.

Warto dodać, że podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej narodowej tożsamości.

POLECAMY: