MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CZYTANIA NAD OLZĄ

Logo Międzynarodowego Festiwalu Czytania nad OlząOd 2008 roku na przełomie maja i czerwca Biblioteki Miejskie w Cieszynie i Czeskim Cieszynie organizują wspólnie Międzynarodowy Festiwal Czytania nad Olzą. Przedsięwzięcie adresowane jest do najmłodszych mieszkańców powiatu cieszyńskiego i Zaolzia.

Cała inicjatywa ma na celu zbliżenie młodego czytelnika do książki oraz umożliwienie mu kontaktu, nie tylko ze słowem pisanym, ale także z autorami książek, ilustratorami oraz aktorami interpretującymi literaturę dla dzieci. Podczas Festiwalu, a zwłaszcza jego uroczystej inauguracji, która tradycyjnie odbywa się na cieszyńskim rynku, dzieci i młodzież mają możliwość podczas wspólnej zabawy bezpośredniego zetknięcia się z twórcami literatury dziecięcej polskiej i czeskiej, obejrzenia występów grup teatralnych, pokazów walk rycerskich i pokazów szczudlarskich, wzięcia udziału w mobilnym czytaniu w Bajkowej Ciuchci, warsztatach literackich i plastycznych, inspirowanych głośnym czytaniem ulubionych książek, prowadzonych przez pisarzy i ilustratorów oraz licznych zabawach i konkursach literackich. Wszystkie imprezy organizowane w ramach Festiwalu są bezpłatne i ogólnodostępne.

Staramy się, aby organizowany wspólnie z Biblioteką Miejską w Czeskim Cieszynie Festiwal był dla młodych ludzi niepowtarzalną okazją kontaktu z książkami, pisarzami, księgarzami i wydawcami.

Z badań nad stanem czytelnictwa w Polsce, przeprowadzonych przez Bibliotekę Narodową wynika, iż 61 % Polaków w roku 2012 nie miało żadnego kontaktu z książką. To o 5% mniej niż w roku 2010, kiedy można było ostrożnie domniemywać o zahamowaniu trwającej od 2006 roku tendencji spadkowej. To wynik jednak nieco lepszy od roku 2008, kiedy do czytania książek przyznało się zaledwie 38% badanych.

Pomimo ponurego obrazu czytelnictwa w kraju, Biblioteka Miejska w Cieszynie nie odnotowała w roku 2012 spadku liczby zarejestrowanych czytelników. Z dumą możemy stwierdzić, że niemal co czwarty mieszkaniec Cieszyna jest czytelnikiem naszej Biblioteki. Z naszych zbiorów korzystają również mieszkańcy innych miejscowości powiatu cieszyńskiego i Zaolzia. Nie możemy jednak ignorować ogólnopolskich tendencji spadkowych, wierząc naiwnie, że tak optymistyczna sytuacja będzie trwała zawsze. Stąd poprzez organizację różnych atrakcyjnych form kulturalno-edukacyjnych promujących czytelnictwo, w tym zwłaszcza Międzynarodowego Festiwalu Czytania nad Olzą, staramy się stymulować zainteresowanie książką wśród mieszkańców naszego miasta, szczególną wagę przykładając do czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Uznaniem dla naszej pracy było m.in. zdobycie prestiżowej Super Statuetki w ogólnopolskim konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię czytelniczą organizowaną przez Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom oraz tytułu Mistrz Promocji Czytelnictwa przyznany w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Polską Izbę Książki.

Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować. Jeśli w domu nie było książek na półkach, nie rozmawiało się o nich, nie czytało dziecku, a rodzice nie uczęszczali do biblioteki, mała jest szansa, że gdy dziecko dorośnie, stanie się aktywnym czytelnikiem. Chcąc żyć w kraju mądrych, uczciwych i kulturalnych ludzi musimy dbać o to, by codzienne głośne czytanie dzieciom stało się priorytetem w naszych domach, przedszkolach i szkołach, a biblioteka miejscem chętnie przez dzieci odwiedzanym.

Zapraszamy zatem rodziców wraz ze swoimi pociechami do udziału w Festiwalu, który ma na celu promowanie idei czytelnictwa i odbywa się pod patronatem honorowym Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom, której celem jest rozwijanie i troska o czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.

POLECAMY: