IKONKA

Regulamin korzystania z Czytelni internetowej Biblioteki Miejskiej w Cieszynie

 1. Z Internetu mogą korzystać bezpłatnie wszyscy zainteresowani, powyżej 16-tego roku życia, za okazaniem dokumentu tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna),
 2. Internet w Bibliotece przeznaczony jest wyłącznie do celów informacyjno-edukacyjnych,
 3. W Bibliotece obowiązuje zakaz korzystania ze stron internetowych zawierających treści ogólnie uznane za gorszące i nieetyczne,
 4. W Bibliotece obowiązuje zakaz korzystania ze stron czatu, gadu-gadu, gier itp.,
 5. Osoby korzystające z komputerów odnotowują swoją obecność u bibliotekarza,
 6. Czas korzystania z komputera przez jedną osobę ustala się na jedną godzinę dziennie,
 7. Użytkownik korzysta z komputera wskazanego przez bibliotekarza,
 8. Nie wolno zmieniać konfiguracji komputerów,
 9. Użytkownikom komputerów nie wolno przyłączać, odłączać ani przełączać urządzeń w zestawach komputerowych, np. klawiatura, mysz, monitor,
 10. Wydruk z komputera jest płatny. Wysokość opłat reguluje cennik stanowiący załącznik nr 1,
 11. Bibliotekarz ma prawo do kontrolowania stron przeglądanych przez użytkownika,
 12. W przypadku nieprzestrzegania zasad regulaminu wprowadzony zostanie zakaz korzystania z Internetu przez daną osobę,
 13. Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga bibliotekarz.

/wyciąg z Regulaminu korzystania z usług Biblioteki Miejskiej w Cieszynie/

POLECAMY: