DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Co to jest Dyskusyjny Klub Książki?

Dyskusyjne Kluby Książki to grupy uczestników w różnym wieku, połączonych wspólną pasją czytelniczą i zainteresowaniem książką. Inicjatorami akcji są: Instytut Książki oraz biblioteki British Council. DKK to lokalne grupy czytelnicze działające przy bibliotekach. Ich uczestnicy spotykają się raz w miesiącu i wspólnie czytają książki, głównie nowości, dyskutują o nich, piszą recenzje, uczestniczą w spotkaniach autorskich. Projekt ten jest adaptacją brytyjskiej idei reading clubs – wspólnego czytania i wspólnej o książkach rozmowy.

Dorośli czytelnicy, zainteresowani taką formą spędzania czasu, mogą zgłaszać się do pracowników Wypożyczalni dla dorosłych i Czytelni ogólnej przy Bibliotece Miejskiej w Cieszynie.

Zapraszamy chętnych Czytelników do uczestnictwa w Dyskusyjnych Klubach Książki.

Spotkania DKK

 • adresowane są do osób, które lubią czytać i rozmawiać o książkach,
 • klubowicze mogą zapoznawać się z nowymi autorami i gatunkami literackimi,
 • na spotkaniach mogą podzielić się swoimi wrażeniami z przeczytanej lektury,
 • uczestnicy nie musza prowadzić poważnych dyskusji literackich ani znać się na literaturze,
 • moderator grupy nie musi znać się na literaturze,
 • jest to doskonały sposób na poznanie nowych ludzi oraz świetna zabawa,
 • optymalna wielkość grupy to 2 – 12 osób!
 • spotkania mogą odbywać się w dowolnym miejscu (biblioteka, szkoła, kawiarnia, pub, dom jednego z uczestników),
 • nie mają ściśle ustalonej formy,
 • mogą być nieformalne lub uprzednio przygotowane,
 • mogą być prowadzone przez moderatora albo przez członków klubu.

Logo Instytutu Książki

DKK w roku 2008 dofinansowano ze środków Instytutu Książki

POLECAMY: