AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK

Biblioteka bierze udział w Programie “Orange dla bibliotek”. Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Cieszyńska Biblioteka otrzymała dotację finansową, którą przeznaczyła m.in. na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w Bibliotece Głównej oraz filiach. We wszystkich tych placówkach bibliotecznych dostęp do Internetu jest bezpłatny. W Cieszyńskim Centrum Informacji (Rynek 1) dostępne są ulotki z mapką zachęcające do odwiedzin w bibliotecznych pracowniach komputerowych.

Ponadto Biblioteka prowadzi cykliczny kurs komputerowy “Internet dla seniora”, przeznaczony dla osób, które ukończyły 55 rok życia. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje komplet materiałów edukacyjnych stworzonych przez pracowników biblioteki. Kurs współfinansowany jest przez Fundację Orange w ramach Programu “Orange dla bibliotek”.

POLECAMY: