ZAKUP NOWOŚCI DLA BIBLIOTEKI W 2018 ROKU

W roku 2018 Biblioteka Miejska w Cieszynie otrzymała z Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa dotację w wysokości 35 000,00 zł na zakup nowości wydawniczych.

Głównym celem programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – priorytet 1”, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

Z pozyskanych środków zakupiono 3970 wol. książek oraz 190 audiobooków dla Biblioteki Miejskiej  w Cieszynie. Priorytetem była literatura beletrystyczna dla dorosłych oraz literatura piękna dla dzieci  i młodzieży. Przy zakupie nowości kierowano się przede wszystkim propozycjami czytelników (zakładka „zaproponuj książkę” na stronie www biblioteki) oraz kwerendami poszczególnych działów udostępnień i filii. Zwiększenie środków na zakup nowości wpłynęło na wzrost księgozbioru i liczbę wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Zbiory zostały wykorzystane do promowania czytelnictwa poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotecznej, w tym zwłaszcza z zakresu literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki dotacji i zwiększeniu deklarowanego wkładu własnego (ze środków budżetu miasta) nowości stały się bardziej dostępne dla czytelników, a kolejka wyczekujących na nie osób uległa skróceniu. Zakupione nowości dla dzieci wykorzystywane są także do prowadzenia warsztatów edukacyjnych
i wychowawczych, a także czytania małym pacjentom Szpitala Śląskiego w ramach akcji czytelniczej pt. „Bajki, które leczą”.

POLECAMY: