SZKOLENIA DLA BIBLIOTEKARZY

eduKREATORZY – innowacyjne warsztaty dla bibliotekarzy

 

Projekt eduKreatorzy to cykl warsztatów szkoleniowych dla bibliotekarzy powiatu cieszyńskiego, organizowanych przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie, pełniąca zadania biblioteki powiatowej.

Cel:
– wyposażenie pracowników merytorycznych małych bibliotek publicznych w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje, dzięki którym będą potrafili stworzyć atrakcyjną, innowacyjną ofertę animacyjną nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale również osób dorosłych, uwzględniającą ich potrzeby.

Szkolenia dla bibliotekarzy odbywać będą się w bibliotekach publicznych powiatu cieszyńskiego, które dysponują pracowniami komputerowymi i konferencyjnymi oraz Bibliotece Miejskiej w Cieszynie.

Projekt odbywać będzie się w 2 blokach tematycznych: Kreatywność i działanie, Motywacja i komunikacja. Ważnym elementem szkoleń jest przygotowanie bibliotekarzy do zajęć, które wniosą nową jakość i istotny wkład w kulturę i rozwój społeczności lokalnej.

I BLOK TEMATYCZNY – Kreatywność i działanie:
1.Design Thinking- szkolenie stacjonarne (w przypadku pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej w Polsce, szkolenie przeprowadzone będzie on-line)
Celem warsztatów jest wyzwolenie w bibliotekarzach kreatywności i pewności siebie poprzez praktyczne działanie. Bibliotekarze poznają poszczególne etapy pracy metodą design thinking, dowiedzą się jak zorganizować taki proces oraz poznają inspirujące przykłady dobrych praktyk – case study uwzględniające specyfikę pracy biblioteki.
Miejsce: Biblioteka Miejska w Cieszynie
Termin: 15.10.2020 r.
Czas trwania: 10 h

2. Fotocast w bibliotece, jako nowa forma promocji – szkolenie on-line dla bibliotekarzy.
Szkolenie wprowadzi bibliotekarzy w tajniki tworzenia innowacyjnych prezentacji – coś pomiędzy reportażem filmowym a fotograficznym, zamiast tradycyjnej prezentacji w PowerPoint (tzw. podcastów i fotocastów), pokazując jednocześnie w jaki sposób można je wykorzystać w codziennej pracy.
Termin: październik 2020
Czas trwania: 4 h

3. LEGO Storytelling w bibliotece czyli interaktywne zajęcia dla dzieci – szkolenie stacjonarne
(w przypadku pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej w Polsce, szkolenie przeprowadzone będzie on-line)
Podczas szkolenia bibliotekarzom przybliżone zostanie samo pojęcie, a także sposoby wykorzystywania storytellingu w edukacji. Program szkolenia obejmować będzie m.in. wykorzystanie klocków Lego na zajęciach z bajkoterapii oraz do projektowania kart kreatywnych
i dialogowych jako autorskich pomocy do twórczego pisania i opowiadania, tworzenia komiksów, picture booków oraz projektowania bibliotecznych i czytelniczych gadżetów.
Miejsce: Biblioteka Miejska w Cieszynie
Termin: 08.10.2020 r.
Czas trwania: 10 h

4. Kreatywna biblioteka – szkolenie stacjonarne
Konferencja dla bibliotekarzy powiatu cieszyńskiego przygotowana we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Hażlachu. Celem konferencji jest pokazanie możliwości i przestrzeni, m.in. kulturalnej, edukacyjnej i architektonicznej w bibliotece, będącej po realizacji projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek”. Propozycje tematów: Innowacje źródłem postępu w bibliotekach, Nowe cechy współczesnych bibliotek.
Miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu

Termin: 10.09.2020 r.
Czas trwania: 6 h

II BLOK TEMATYCZNY – Motywacja i komunikacja:
1. Negocjacje. Komunikacja w bibliotece – szkolenie stacjonarne
Podczas szkolenia bibliotekarze poznają modele negocjacji, zadania i rolę osoby kierującej zespołem, umiejętność przekonywania, perswazji i argumentacji oraz efektywną komunikację.
Miejsce: Biblioteka Miejska w Cieszynie
Termin: 27 sierpnia 2020 r
Prowadzący: Edyta Nowak – Żółty
Czas trwania: 6 h


 
2. Magia prowadzenia spotkań autorskich on-line
Celem szkolenia jest wprowadzenie bibliotekarzy do pracy w sieci. Szkolenie, z punktu widzenia obecnej sytuacji epidemiologicznej, pomoże przygotować bibliotekarzy do prowadzenia spotkań autorskich on-line. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną metody planowania spotkań oraz ich skutecznej realizacji.
Termin: 18 czerwca 2020 r.
Czas trwania: 2 h
Magia spotkan Cieszyn 06.20

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

POLECAMY: