PROJEKTY – 2018

Od wielu lat Biblioteka Miejska w Cieszynie realizuje projekty kulturalno-edukacyjne we współpracy z bibliotekami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi, w szczególności z Biblioteką Miejską w Czeskim Cieszynie. Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Samorząd Województwa Śląskiego, Miasto Cieszyn i Powiat Cieszyński. Projekty o charakterze kulturalno-edukacyjnym, wydawniczym oraz polegające na doposażeniu Biblioteki w księgozbiór i sprzęt potrzebny do podniesienia jakości świadczonych usług służą przede wszystkim popularyzacji książki i czytelnictwa, zwiększeniu zainteresowania biblioteką, jako instytucją nowoczesną, pełniącą funkcje informacyjne, kulturalne i edukacyjne w środowisku lokalnym.

Realizacje: 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

* * * * *

 

Nazwa projektu: Emocje bez granic/Emoce bez hranic
Termin realizacji: luty-październik 2018 r.

Opis syntetyczny projektu: Działania projektowe kampanii Celé Česko čte dětem i Biblioteki Miejskiej skupiały się na wydaniu wspólnej, dwujęzycznej publikacji składającej się z sześciu opowiadań traktujących o problemach nastolatków, napisanych przez czołowych pisarzy polskich (Paweł Beręsewicz, Ewa Stadtmüller, Zuzanna Orlińska) i czeskich (Alena Ježková, Petra Soukupová, Michal Viewegh). Ponadto projekt obejmował cykl warsztatów biblioterapeutycznych z wykorzystaniem scenariuszy zajęć opracowanych na podstawie powstałych tekstów oraz inne działania służące integracji nastolatków na polsko-czeskim pograniczu.

Status projektu: Projekt zrealizowany.

Partner wiodący

Celé Česko čte dětem o.p.s.

Partner projektu

Biblioteka Miejska w Cieszynie

Źródło finansowania: Projekt Emocje bez granic (numer CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001287) jest realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko w ramach programu Interreg V-A Czechy – Polska 2014-2020.

FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW PROGRAMU INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI

 

* * * * *

Nazwa projektu:  Zakup literatury specjalistycznej, materiałów plastycznych oraz sprzętu w celu wyposażenia pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia dla dzieci.
Termin realizacji: luty–grudzień 2018 r.

Opis syntetyczny projektu: Zakup literatury specjalistycznej z zakresu psychologii, pedagogiki, profilaktyki uzależnień oraz materiałów plastycznych, papierniczych, edukacyjno-dydaktycznych oraz sprzętu w celu doposażenia Oddziału dla dzieci. Dofinansowane zostały także warsztaty i spektakle terapeutyczne oraz spotkania rodziców z psychologiem z cyklu Gromadka Uszatka.

Źródło finansowania: Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Cieszyna na rok 2018 (forma darowizny).
Status projektu: Projekt zrealizowany.

 

* * * * *

Nazwa projektu: Listy w butelce – opowieść o Irenie Sendlerowej.
Termin realizacji: kwiecień-maj 2018 2018 r.

Opis syntetyczny projektu: Projekt obejmował konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pt. „Pamięć w butelce”, dwa spotkania z Anną Czerwińską-Rydel, autorką książki „Listy w butelce” w siedzibie Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, autorski spektakl w Teatrze im. A. Mickiewicza pt. „Listy w butelce – opowieść o Irenie Sendlerowej” w wykonaniu dzieci z Teatru Tańca Marioli Ptak. Libretto spektaklu wg książki Anny Czerwińskiej- Rydel pod tym samym tytułem. Cele spektaklu: rozbudzenie empatii na krzywdę w świecie, dzielenie się dobrem, walka ze swoim strachem, zachwyt nad cudem życia, zachęta do naśladowania postawy Ireny Sendlerowej.

Działanie było stworzone przez dzieci dla dzieci, jako opowieść o nadziei poprzez muzykę i taniec, której celem jest zwrócenie uwagi widzów na to, że czasami wystarczy iskierka by rozproszyć ogrom mroku.

Muzyka: zespół Lor (licealistki z Krakowa)

Choreografia: Mariola Ptak i dzieci z Teatru Tańca

Scenografia: Mariola i Grzegorz Ptak.

Źródło finansowania: projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Status projektu: Projekt zrealizowany.

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * *

Nazwa projektu:  Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – priorytet 1
Termin realizacji: maj-listopad 2018 r.

Opis syntetyczny projektu: Z pozyskanych środków zakupiono 3970 wol. książek oraz 190 audiobooków dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. Priorytetem była literatura beletrystyczna dla dorosłych oraz literatura piękna dla dzieci i młodzieży. Przy zakupie nowości kierowano się przede wszystkim propozycjami czytelników oraz kwerendami poszczególnych działów udostępnień i filii. Zwiększenie środków na zakup nowości wpłynęło na wzrost księgozbioru i liczbę wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Zbiory zostały wykorzystane do promowania czytelnictwa poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotecznej, w tym zwłaszcza z zakresu literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Źródło finansowania: Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, operator Programu: Biblioteka Narodowa.

Status projektu: Projekt zrealizowany.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * *

Nazwa projektu:  Cieszyńska jesień w barwach biało-czerwonych
Termin realizacji: sierpień-październik 2018

Opis syntetyczny projektu: Projekt obejmował 3 bloki: działania kulturalne pn. „Jesienna aleja literatów” (spotkania z autorami książek historycznych, wystawa), działania artystyczne „Jesienna aleja artystów” (koncert poezji patriotycznej, warsztaty fotografii artystycznej, poezja chodnikowa) oraz wykłady historyczne i lekcje dla uczniów szkół podstawowych pn. „Jesienna ścieżka edukacji patriotycznej”. Projekt przyczynił się do zwiększenia świadomości mieszkańców nt. wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wyjątkowości Cieszyna na mapie burzliwych wydarzeń tego okresu.

Źródło finansowania: projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018

Status projektu: Projekt zrealizowany.

 

 

* * * * *

Nazwa projektu:  Obserwatorzy rzeczywistości
Termin realizacji: wrzesień-listopad 2018 

Opis syntetyczny projektu: Projekt „Obserwatorzy rzeczywistości” obejmował cykl spotkań i warsztatów z znanymi reporterami – Tomaszem Sekielskim i Olgą Gitkiewicz oraz grupą blogerów, zajmujących się fotoreportażem. W czasie spotkań młodzież dowiedziała się czym jest reportaż i jakie są jego gatunki, jak pisać o rzeczywistości, by zaciekawić nią czytelnika. Wiedzę zdobytą podczas spotkań z mistrzami gatunku wykorzystano w praktyce, przygotowując pod okiem profesjonalistów własny reportaż i fotoreportaż. Ponadto ogłoszone zostały konkursy literacki na najlepszy reportaż oraz konkurs na fotoreportaż.

Źródło finansowania: projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Promocja czytelnictwa 2018

Status projektu: Projekt zrealizowany.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * *

Nazwa projektu:  Mała książka – wielki człowiek
Termin realizacji: wrzesień-grudzień 2018

Opis syntetyczny projektu: Pilotażowy projekt skierowany do trzylatków. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyjdzie do Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice. „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka” to broszura informacyjna, przypominająca o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowiadająca, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze.

Źródło finansowania: Instytut Książki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (forma darowizny)

Status projektu: Projekt w trakcie realizacji.

POLECAMY: