PROJEKTY – 2016

Od wielu lat Biblioteka Miejska w Cieszynie realizuje projekty kulturalno-edukacyjne we współpracy z bibliotekami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi, w szczególności z Biblioteką Miejską w Czeskim Cieszynie. Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Samorząd Województwa Śląskiego, Miasto Cieszyn i Powiat Cieszyński. Projekty o charakterze kulturalno-edukacyjnym, wydawniczym oraz polegające na doposażeniu Biblioteki w księgozbiór i sprzęt potrzebny do podniesienia jakości świadczonych usług służą przede wszystkim popularyzacji książki i czytelnictwa, zwiększeniu zainteresowania biblioteką, jako instytucją nowoczesną, pełniącą funkcje informacyjne, kulturalne i edukacyjne w środowisku lokalnym.

Realizacje: 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

* * * * *

Nazwa projektu: Zakup literatury specjalistycznej, materiałów plastycznych oraz sprzętu w celu wyposażenia pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia dla dzieci.

Termin realizacji: luty–grudzień 2016 r.

Opis syntetyczny projektu: Zakup literatury specjalistycznej z zakresu psychologii, pedagogiki, profilaktyki uzależnień oraz materiałów plastycznych, papierniczych, edukacyjno-dydaktycznych oraz sprzętu w celu doposażenia Oddziału dla dzieci. Dofinansowane zostały także warsztaty i spektakle terapeutyczne oraz spotkania rodziców z psychologiem z cyklu Gromadka Uszatka.

Źródło finansowania: Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Cieszyna na rok 2016 (forma darowizny).

Status projektu: Realizacja projektu zakończona.

 

 

Nazwa projektu: Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę

Termin realizacji: luty 2016 r.

Opis syntetyczny projektu: Głównym celem projektu była pomoc młodym ludziom z małych miejscowości w planowaniu swojej przyszłej kariery zawodowej z uwzględnieniem aktualnych trendów na rynku pracy oraz nowoczesnych technologii informacyjnych.

Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Status projektu: Realizacja projektu zakończona.

 

 

Nazwa projektu: Inkubatory Innowacji

Termin realizacji: luty – listopad 2016 r.

Opis syntetyczny projektu: animowanie, pomaganie innym we wdrażaniu ich własnych pomysłów i upowszechnianie innowacji społecznych – wykorzystujących narzędzia ICT – przyczyniających się do zwiększania kapitału społecznego, ludzkiego i kulturowego społeczności lokalnych.

Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Status projektu: Realizacja projektu zakończona.

 

 

Nazwa projektu: Wędrująca Szpitalna Biblioteka – Bajkowóz

Termin realizacji: marzec 2016 r.

Opis syntetyczny projektu: Pozyskanie przez Bibliotekę Miejską wędrującej szpitalnej biblioteczki na kółkach dla najmłodszych pacjentów Szpitala Śląskiego. Wędrująca biblioteka jest częścią szerszego projektu pn. „Bajki, które leczą”, realizowanego przez bibliotekę we współpracy z Biurem Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Fundacji Serdecznik z Poznania

Status projektu: Realizacja projektu zakończona.

 

 

Nazwa projektu: Czytam sobie w bibliotece

Termin realizacji: maj-czerwiec 2016 r.

Opis syntetyczny projektu: warsztaty czytelnicze i interaktywne lekcje biblioteczne wzbogacone o materiały i pomoce dydaktyczne, prowadzone w oparciu o książki z serii „Czytam sobie” pozyskane z Wydawnictwa Egmont

Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Wydawnictwa Egmont Publishing

Status projektu: Realizacja projektu zakończona.

 

 

Nazwa projektu: Grupa nieformalna Cyberedukatorzy w bibliotece

Termin realizacji: maj – lipiec 2016 r.

cyberedukatorOpis syntetyczny projektu: projekt o charakterze szkoleniowym obejmował m.in. ”Mysz? Nie ma się czego bać” – podstawowy kurs komputerowy dla osób 55+, „Senior w cyfrowym świecie” – zaawansowany kurs komputerowy dla osób 55+, “Cyfrowy@student”- warsztaty dla studentów kierunków pedagogicznych z zakresu pracy w Google Applications oraz tworzenia materiałów promocyjnych (plakaty, zakładki itp.) z wykorzystaniem dostępnych w Internecie bezpłatnych programów.

Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Status projektu: Realizacja projektu zakończona.

 

 

Nazwa projektu: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek.

Termin realizacji: 19 lipca – 30 listopada 2016 r.

logo Biblioteki NarodowejOpis syntetyczny projektu: Projekt obejmuje zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie z zakresu literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literatury popularnonaukowej. Zadanie zostało zrealizowane z dotacji na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w ramach Programu Biblioteki Narodowej. Celem programu jest poprawa jakości zbiorów bibliotecznych i dostępu do zbiorów, w tym wsparcie wydawnictw i sieci dystrybucji książki w kraju i za granicą, jak również zwiększenie zainteresowania książką.

Źródło finansowania: Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Biblioteki Narodowej.
Status projektu: Realizacja projektu zakończona.

 

 

Nazwa projektu: Narodowe Czytanie w Cieszynie

Termin realizacji: 3 września 2016 r.

narodowe czytanieOpis syntetyczny projektu: Przedsięwzięcie zorganizowane było w ramach ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Prezydenta RP, który w tym roku zaprosił wszystkich do lektury „Quo vadis”. W ramach wydarzenia, poza tradycyjnym głośnym czytaniem, przygotowano grę miejską „Misja Rzym”, która nawiązywała do rzeczywistości miasta opisanego przez H. Sienkiewicza oraz happening czytelniczy z Radiem 90 na cieszyńskim Rynku. Te dwa interaktywne wydarzenia wzbogaciły relacje z podróży po antycznych miastach dzisiejszej Turcji, połączone z pokazem multimedialnym. W Oddziale dla dzieci odbyły się warsztaty plastyczne pn. „Rzym do kwadratu”, podczas których dzieci tworzyły rzymskie mozaiki. Kluczowym momentem Narodowego Czytania w Cieszynie było bicie rekordu w liczbie osób jednocześnie czytających Sienkiewicza.

Źródło finansowania: ze środków własnych

Status projektu: Realizacja projektu zakończona.

 

 

Nazwa projektu: Nakręceni na czytanie

Termin realizacji: październik-listopad 2016 r.

nakręceni na czytanieOpis syntetyczny projektu: Nakręceni na czytanie to multidyscyplinarny projekt oparty na warsztatach, łączących sztukę filmową, dźwiękową, plastyczną i sztuki wizualne z wykorzystaniem TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w oparciu o literaturę dla dzieci i przez nich stworzoną. Wykorzystane zostały teksty napisane przez cieszyńskich gimnazjalistów na konkurs literacki “Zdrowie po cieszyńsku”. Uczestnicy warsztatów zilustrowali je plakatami, stworzyli filmy animowane oraz nagrali audiobooki. Powstałe utwory zostały przekazane do cieszyńskich szkół i przedszkoli oraz zaprezentowane w przestrzeni publicznej (słupy inf., autobusy, instytucje) w formie plakatów zawierającymi kody QR jako odnośniki do utworów. Podsumowaniem projektu była konferencja dla pedagogów, animatorów kultury, bibliotekarzy i przedstawicieli cieszyńskich instytucji publicznych podejmująca temat wspólnego działania w kulturze i edukacji.

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Kultury, Bardzo Młoda Kultura, operatorkultury.pl

Status projektu: Realizacja projektu zakończona.

 

 

 

POLECAMY: