PROJEKTY – 2015

Od wielu lat Biblioteka Miejska w Cieszynie realizuje projekty kulturalno-edukacyjne we współpracy z bibliotekami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi, w szczególności z Biblioteką Miejską w Czeskim Cieszynie. Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Samorząd Województwa Śląskiego, Miasto Cieszyn i Powiat Cieszyński. Projekty o charakterze kulturalno-edukacyjnym, wydawniczym oraz polegające na doposażeniu Biblioteki w księgozbiór i sprzęt potrzebny do podniesienia jakości świadczonych usług służą przede wszystkim popularyzacji książki i czytelnictwa, zwiększeniu zainteresowania biblioteką, jako instytucją nowoczesną, pełniącą funkcje informacyjne, kulturalne i edukacyjne w środowisku lokalnym.

Realizacje: 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

* * * * *

 

 

Nazwa projektu: Akademia Orange dla bibliotek.
Termin realizacji: 1 stycznia – 31 lipca 2015 r.

polecamy_orangeb     Opis syntetyczny projektu: Zapewnienie mieszkańcom bezpłatnego dostępu do Internetu w sieci miejskich placówek bibliotecznych oraz organizacja kursów i warsztatów komputerowych dla dzieci i seniorów. Zadanie jest realizowane w ramach dotacji w programie Akademia Orange dla bibliotek.

Źródło finansowania: Przedsięwzięcie zrealizowano ze środków Fundacji Orange.
Status projektu: Realizacja projektu zakończona.

 

 

Nazwa projektu: Tablety w Twojej Bibliotece
Termin realizacji: 5 luty – 16 marca 2015 r.

tablety     Opis syntetyczny projektu: Biblioteka Miejska w Cieszynie znalazła się w gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach projektu „Tablety w Twojej Bibliotece”. Celem projektu było dostarczenie bibliotekom publicznym narzędzi, wiedzy i inspiracji niezbędnych do wprowadzenia usług mobilnych dla użytkowników, które wspierają tworzenie, uczenie się i dzielenie z innymi, oraz promowanie wizerunku bibliotek publicznych jako instytucji nowoczesnych, podążających za najnowszymi globalnymi trendami.
Dzięki udziałowi w projekcie cieszyńska Biblioteka wzbogaciła się o 6 tabletów Apple iPad Air2, które będą nieodpłatnie udostępniane mieszkańcom.
Dzięki tabletom Biblioteka zyskała dodatkowe punkty dostępu do Internetu, rozszerzyła i uatrakcyjniła swoją ofertę z zakresu edukacji medialnej. Jest to również szansa na pozyskanie nowych użytkowników oraz niekonwencjonalne promowanie czytelnictwa.

Źródło finansowania: Przedsięwzięcie zrealizowano ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Status projektu: Realizacja projektu zakończona.

 

 

Nazwa projektu: Zakup literatury specjalistycznej, materiałów plastycznych oraz sprzętu w celu wyposażenia pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia dla dzieci.
Termin realizacji: 26 lutego – 11 grudnia 2015 r.

Opis syntetyczny projektu: Zakup literatury specjalistycznej z zakresu psychologii, pedagogiki, profilaktyki uzależnień oraz materiałów plastycznych, papierniczych, edukacyjno-dydaktycznych oraz sprzętu w celu doposażenia Oddziału dla dzieci. Dofinansowane zostały także warsztaty i spektakle terapeutyczne oraz spotkania rodziców z psychologiem z cyklu Gromadka Uszatka.

Źródło finansowania: Przedsięwzięcie zrealizowano ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Cieszyna na rok 2015 (forma darowizny).
Status projektu: Realizacja projektu zakończona.

 

 

Nazwa projektu: VIII Międzynarodowy Festiwal Czytania nad Olzą
Termin realizacji: 29 maja – 3 czerwca 2015 r.

polecamy_mfczo    Opis syntetyczny projektu: W dniach od 29 maja do 3 czerwca 2015 r. Biblioteka Miejska w Cieszynie była organizatorem ósmej już edycji Międzynarodowego Festiwalu Czytania nad Olzą. Uroczysta Inauguracja Festiwalu rozpoczęła się tradycyjnie w Teatrze im. A. Mickiewicza wspólnym odczytaniem tekstu „Lokomotywy” J. Tuwima przez zaproszonych gości i licznie zgromadzoną publiczność. Kolejnymi atrakcjami były koncert zespołu Robi Show & Kilers oraz laserowe show w wykonaniu grupy MultiVisual – laureatów V edycji programu Mam Talent. Podczas kolejnych dni trwania cieszyńskiego święta czytania dzieci wzięły udział m.in. w spotkaniach autorskich, warsztatach czytelniczych i literacko-plastycznych. Celem przedsięwzięcia była promocja literatury dziecięcej, wychowania przez czytanie, miasta oraz biblioteki, jako miejsca spotkań z książką.

Źródło finansowania: wsparcie Starostwa Powiatowego w Cieszynie i sponsorów.
Status projektu: Realizacja projektu zakończona.

 

 

Nazwa projektu: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek.
Termin realizacji: 1 czerwca – 30 listopada 2015 r.

logo BN     Opis syntetyczny projektu: Projekt obejmuje zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie z zakresu literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literatury popularnonaukowej. Zadanie zostało zrealizowane z dotacji na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w ramach Programu Biblioteki Narodowej. Celem programu jest poprawa jakości zbiorów bibliotecznych i dostępu do zbiorów, w tym wsparcie wydawnictw i sieci dystrybucji książki w kraju i za granicą, jak również zwiększenie zainteresowania książką.

Źródło finansowania: Przedsięwzięcie zrealizowano ze środków Biblioteki Narodowej.
Status projektu: Realizacja projektu zakończona.

 

 

Nazwa projektu: Narodowe Czytanie w Cieszynie
Termin realizacji: 1 czerwca – 30 czerwca 2015 r.

narodowe_czytanie_baner     Opis syntetyczny projektu: Przedsięwzięcie odbyło się w ramach ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który w tym roku zaprosił wszystkich do lektury „Lalki” Bolesława Prusa. Akcja obejmowała spotkanie autorskie z Leszkiem Mazanem i Mieczysławem Czumą oraz koncert wiedeńskiej muzyki salonowej w wykonaniu zespołu kameralnego Amadeus Trio. W dniu następnym, odbył się uliczny happening czytelniczy przed siedzibą instytucji, gdzie oprócz głośnego czytania zaprezentowano inscenizacje w wykonaniu aktorów Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie. Zorganizowano również otwartą konferencję dla mieszkańców pt. Austriackie czasy na Śląsku Cieszyńskim – historia, kultura i polityka drugiej połowy XIX wieku.

Źródło finansowania: Przedsięwzięcie zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Kultury.
Status projektu: Realizacja projektu zakończona.

 

 

Nazwa projektu: Strefa Innowacji w Cieszynie
Termin realizacji: 28 lipca – 30 listopada 2015 r.

STREFA_INNOWACJI_logo     Opis syntetyczny projektu: Udział pracowników w cyklu szkoleń obejmujących: warsztaty interpersonalne, warsztaty dotyczące opracowania i realizacji diagnozy lokalnej, szkolenie z zakresu organizacji innowacyjnych działań biblioteki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Ponadto uzyskano dofinansowanie na zakup robotów typu Lofi i mBOT oraz zrealizowanie kursu fotografii cyfrowej i grafiki generatywnej dla młodzieży oraz prowadzenie warsztatów programowania w języku Scratch w działającym w Bibliotece Miejskiej Cieszyńskim Klubie CoderDojo.

Źródło finansowania: Przedsięwzięcie zrealizowano ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Status projektu: Realizacja projektu zakończona.

 

 

 

POLECAMY: