PROJEKTY – 2012

Od wielu lat Biblioteka Miejska w Cieszynie realizuje projekty kulturalno-edukacyjne we współpracy z bibliotekami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi, w szczególności z Biblioteką Miejską w Czeskim Cieszynie. Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Samorząd Województwa Śląskiego, Miasto Cieszyn i Powiat Cieszyński. Projekty o charakterze kulturalno-edukacyjnym, wydawniczym oraz polegające na doposażeniu Biblioteki w księgozbiór i sprzęt potrzebny do podniesienia jakości świadczonych usług służą przede wszystkim popularyzacji książki i czytelnictwa, zwiększeniu zainteresowania biblioteką, jako instytucją nowoczesną, pełniącą funkcje informacyjne, kulturalne i edukacyjne w środowisku lokalnym.

Realizacje: 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

*   *   *   *   *

Nazwa projektu: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek.

Termin realizacji: 1 stycznia – 30 listopada 2012 r.

Logo Biblioteki NarodowejOpis syntetyczny projektu: Projekt obejmuje zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie z zakresu literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literatury popularnonaukowej oraz audiobooków. Zadanie zostało zrealizowane z dotacji na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w ramach Programu Biblioteki Narodowej. Celem programu jest poprawa jakości zbiorów bibliotecznych i dostępu do zbiorów, w tym wsparcie wydawnictw i sieci dystrybucji książki w kraju i za granicą, jak również zwiększenie zainteresowania książką.

Źródło finansowania: Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Biblioteki Narodowej.

Status projektu: Realizacja projektu zakończona.

*   *   *   *   *

Nazwa projektu: Akademia Orange dla bibliotek.

Termin realizacji: 1 stycznia – 6 sierpnia 2012 r.

Opis syntetyczny projektu: Zapewnienie mieszkańcom bezpłatnego dostępu do Internetu w sieci miejskich placówek bibliotecznych oraz organizacja kursów i warsztatów komputerowych dla dzieci i seniorów. Zadanie zostało zrealizowane w ramach dotacji w programie Akademia Orange dla bibliotek.

Źródło finansowania: Przedsięwzięcie zrealizowano ze środków Fundacji Orange.

Status projektu: Realizacja projektu zakończona.

*   *   *   *   *

Nazwa projektu: Zakup literatury specjalistycznej, materiałów plastycznych oraz sprzętu w celu wyposażenia pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia dla dzieci.

Termin realizacji: 12 marca – 14 grudnia 2012 r.

Opis syntetyczny projektu: zakup książek z zakresu psychologii, pedagogiki, profilaktyki uzależnień oraz realizacja warsztatów specjalistycznych z dziećmi i młodzieżą z trudnościami wychowawczymi: biblioterapeutycznych, wychowawczo-edukacyjnych, profilaktycznych i plastycznych.

Źródło finansowania: Przedsięwzięcie zrealizowano ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Cieszyna na rok 2012 (forma darowizny).

Status projektu: Realizacja projektu zakończona.

*   *   *   *   *

Nazwa projektu: Zakup sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i niezbędnym oprogramowaniem dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, pełniącej zadania biblioteki powiatowej.

Termin realizacji: 2 listopada – 15 grudnia 2012 r.

Opis syntetyczny projektu: Projekt zakłada: stworzenie bezpłatnej czytelni internetowej (centrum multimedialnego) dla użytkowników Oddziału dla dzieci Biblioteki Miejskiej – zakup 3 komputerów stacjonarnych (oprogramowanie i licencje antywirusowe), wyposażenie bibliotekarzy Oddziału dla dzieci i Filii nr 3 w 2 komputery stacjonarne do obsługi bazy danych i katalogowania, zakup 1 urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka laserowa, skaner, fax) oraz zakup 3 kompletów tonerów do w/w urządzenia.

Źródło finansowania: Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Instytutu Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012 – „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

Status projektu: Realizacja projektu zakończona.

*   *   *   *   *

Realizacje: 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

POLECAMY: