PROJEKTY – 2011

Od wielu lat Biblioteka Miejska w Cieszynie realizuje projekty kulturalno-edukacyjne we współpracy z bibliotekami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi, w szczególności z Biblioteką Miejską w Czeskim Cieszynie. Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Samorząd Województwa Śląskiego, Miasto Cieszyn i Powiat Cieszyński. Projekty o charakterze kulturalno-edukacyjnym, wydawniczym oraz polegające na doposażeniu Biblioteki w księgozbiór i sprzęt potrzebny do podniesienia jakości świadczonych usług służą przede wszystkim popularyzacji książki i czytelnictwa, zwiększeniu zainteresowania biblioteką, jako instytucją nowoczesną, pełniącą funkcje informacyjne, kulturalne i edukacyjne w środowisku lokalnym.

Realizacje: 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

*   *   *   *   *

Grafika przedstawiająca logo Unii Europejskiej, Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Przekraczamy Granice

Nazwa projektu: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek.

Termin realizacji: 1 stycznia – 30 listopada 2011 r.

Opis syntetyczny projektu: Projekt obejmował zakup 706 tytułów nowości wydawniczych dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie z zakresu literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz literatury popularnonaukowej oraz audiobooków. Zadanie zostało zrealizowane z dotacji na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w ramach Programu Biblioteki Narodowej. Celem programu była poprawa jakości zbiorów bibliotecznych i dostępu do zbiorów, w tym wsparcie wydawnictw i sieci dystrybucji książki w kraju i za granicą, jak również zwiększenie zainteresowania książką.

Źródło finansowania: Przedsięwzięcie zrealizowano ze środków Biblioteki Narodowej.

Status projektu: Realizacja projektu zakończona.

*   *   *   *   *

Nazwa projektu: Akademia Orange dla bibliotek.

Termin realizacji: 1 stycznia – 31 grudnia 2011 r.

Opis syntetyczny projektu: Zapewnienie mieszkańcom bezpłatnego dostępu do Internetu w sieci miejskich placówek bibliotecznych oraz organizacja kursów i warsztatów komputerowych dla dzieci i seniorów. Zadanie zostało zrealizowane w ramach dotacji w programie Akademia Orange dla bibliotek.

Źródło finansowania: Przedsięwzięcie zrealizowano ze środków Fundacji Orange.

Status projektu: Realizacja projektu zakończona.

*   *   *   *   *

Nazwa projektu: Informacja dla obywateli – Cybernawigatorzy w bibliotece.

Termin realizacji: 1 grudnia 2011 r. – 31 maja 2012 r.

Opis syntetyczny projektu: Projekt zrealizowano wspólnie z 9 innymi bibliotekami z obszaru RP, z inicjatywy Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, realizującej Program Rozwoju Bibliotek. Projekt był konsekwencją wizyty studyjnej bibliotekarzy w Stanach Zjednoczonych, zorganizowanej przez FRSI oraz Ambasadę USA w grudniu 2010 roku, która stała się okazją do poznania interesujących i nowatorskich projektów bibliotek amerykańskich.

Biblioteka, realizując program „Informacja dla obywateli” przystąpiła do współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie. Zorganizowany cykl działań miał przybliżyć obsługę sprzętu komputerowego i Internetu osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. Przeprowadzone zostały:

  • kurs„Komputer od podstaw” – siedem spotkań, podczas których uczestnicy poznali podstawy obsługi komputera i Internetu,
  • intensywne szkolenia dotyczące wyszukiwania informacji, obsługi edytora tekstu oraz umiejętności samodzielnego przygotowania CV, czy listu motywacyjnego,
  • konsultacje i dyżury dotyczące obsługi sprzętu elektronicznego.

Celem projektu była promocja nowej usługi, odpowiadającej aktualnym potrzebom, a także rozszerzenie funkcji informacyjnej Biblioteki w środowisku lokalnym.

Źródło finansowania: Przedsięwzięcie zrealizowano ze środków Departament Stanu USA.

Status projektu: Realizacja projektu zakończona w maju 2012 r.

*   *   *   *   *

Nazwa projektu: Zakup literatury specjalistycznej, materiałów plastycznych oraz sprzętu w celu wyposażenia pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia dla dzieci.

Termin realizacji: 14 marca – 30 listopada 2011 r.

Opis syntetyczny projektu: zakup 80 woluminów książek z zakresu psychologii, pedagogiki, profilaktyki uzależnień oraz realizacja 42 warsztatów specjalistycznych z dziećmi i młodzieżą z trudnościami wychowawczymi: biblioterapeutycznych, wychowawczo-edukacyjnych, profilaktycznych i plastycznych.

Źródło finansowania: Przedsięwzięcie zrealizowano ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Cieszyna na rok 2011 (forma darowizny).

Status projektu: Realizacja projektu zakończona.

*   *   *   *   *

Realizacje: 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

POLECAMY: