PROJEKTY – 2010

Od wielu lat Biblioteka Miejska w Cieszynie realizuje projekty kulturalno-edukacyjne we współpracy z bibliotekami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi, w szczególności z Biblioteką Miejską w Czeskim Cieszynie. Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Samorząd Województwa Śląskiego, Miasto Cieszyn i Powiat Cieszyński. Projekty o charakterze kulturalno-edukacyjnym, wydawniczym oraz polegające na doposażeniu Biblioteki w księgozbiór i sprzęt potrzebny do podniesienia jakości świadczonych usług służą przede wszystkim popularyzacji książki i czytelnictwa, zwiększeniu zainteresowania biblioteką, jako instytucją nowoczesną, pełniącą funkcje informacyjne, kulturalne i edukacyjne w środowisku lokalnym.

Realizacje: 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

*   *   *   *   *

Grafika przedstawiająca logo Unii Europejskiej, Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Przekraczamy Granice

Nazwa projektu: CZYTANIE ZBLIŻA NARODY/ ČTENÍ SBLIŽUJE NÁRODY.

WIADOMOŚCI OGÓLNE O PROJEKCIE:

Zbiory Bibliotek w Cieszynie i Czeskim Cieszynie uzupełniają się wzajemnie, niestety wiedza mieszkańców w tym zakresie jest znikoma. Mało kto wie, że Biblioteka Miejska w Cz. Cieszynie posiada 17 tysięcy zbiorów w j. polskim i bogate zbiory muzyczne, z których bez żadnych opłat mogą korzystać mieszkańcy Cieszyna. Podobnie rzecz się ma po drugiej stronie Olzy. Mniejszość polska zamieszkująca na Zaolziu całkiem bezpłatnie może korzystać z zasobów Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, która posiada ponad 120 tysięcy książek, w tym obcojęzycznych, 130 tytułów prasy bieżącej oraz audiobooki, którymi nie dysponuje Biblioteka w Cz. Cieszynie. Obie biblioteki organizują również wiele ciekawych imprez kulturalnych, w których rzadko uczestniczą mieszkańcy drugiej strony Olzy.

Poprzez wspólne inicjatywy:

 • kulturalne adresowane do mieszkańców pogranicza takie, jak: Noc z Andersenem, III Międzynarodowy Festiwal Czytania nad Olzą, międzynarodowe konkursy dla dzieci, młodzieży, dorosłych,
 • wydawnicze skierowane do mieszkańców pogranicza: Informator o Bibliotekach Miejskich w Cieszynie i Czeskim Cieszynie, komiksu Czeski Cieszyn-Cieszyn, przewodnik dla dzieci i ufoludków,
 • edukacyjne adresowane do bibliotekarzy powiatu cieszyńskiego i Zaolzia: Twórcze spotkania z książką, Kulturowe oblicza ziemi cieszyńskiej w 1200-lecie założenia Cieszyna.

projekt ma na celu zwiększenie dostępności do zbiorów i usług bibliotek poprzez propagowanie wiedzy oraz rozwój transgranicznej współpracy bibliotekarzy w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych, w tym zwłaszcza czytelniczych mieszkańców obu miast.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:

Imprezy kulturalne:

 • Noc z Andersenem – całonocna międzynarodowa impreza dla dzieci polskich i czeskich.
  Termin: 26/27 marca 2010 r., godz. 18.00W programie:
  uroczysta inauguracja z udziałem dzieci polskich i czeskich, rodziców, wizyta H.Ch. Andersena, prezentacja strojów, wspólna nocna wycieczka szlakiem zabytków Cieszyna i Cz. Cieszyna z przewodnikiem, zabawy, warsztaty, głośne czytanie w Bibliotece, nocny chat z dziećmi z RC, kino biblioteczne.
 • III Międzynarodowy Festiwal Czytania nad Olzą.
  Termin: 26 maja – 7 czerwca 2010 r.W programie:
  Inauguracja Festiwalu odbędzie się 26 maja br. na rynku w Czeskim Cieszynie, natomiast 27 maja br. w godz. 10.00-15.00 dzieci polskie i czeskie będą się wspólnie bawić na cieszyńskim Rynku. Pośród wielu atrakcji zaplanowaliśmy m.in.: warsztaty drukarskie, czytelnicze i regionalne w namiotach, występy uczniów oraz 2 teatrów zawodowych na scenie, mobilne czytanie w Bajkowej Ciuchci jeżdżącej dookoła Rynku, kiermasze wydawców książek dla dzieci, pokazy walk rycerskich, szczudlarskie i bańkowe show. Przez kolejne dni trwania Festiwalu uczestnicy wezmą udział w: spotkaniach z pisarzami i ciekawymi ludźmi, warsztatach plastyczno – literackich, występach teatrów, konkursach i wystawach organizowanych w obu bibliotekach.

Konferencje:

 • Twórcze spotkania z książką – międzynarodowa konferencja bibliotekarzy powiatu cieszyńskiego i Zaolzia.
  Termin: 25 marca 2010, godz. 10.00.W programie:
  Obsługa czytelnicza mniejszości polskiej za granicą – wykład; Księgozbiory polskie na Zaolziu – wykład i prezentacja multimedialna; prezentacje działalności bibliotek w Cz. Cieszynie, Jabłonkowie, Wędryni, Nawsiu i Mostach k. Jabłonkowa; panel dyskusyjny.
 • Kulturowe oblicza ziemi cieszyńskiej w 1200-lecie założenia Cieszyna – międzynarodowa konferencja bibliotekarzy powiatu cieszyńskiego i Zaolzia.
  Termin: 10 czerwca 2010, godz. 10.00W programie:
  Społeczność pogranicza – wykład; Zaolziańskie rozumienie Ojczyzny – wykład; Udział bibliotek publicznych na pograniczu w życiu społeczności lokalnych – prezentacje multimedialne bibliotek z Polsk i z RC.

Konkursy:

 • 1200 słów o Moim Mieście – międzynarodowy konkurs literacki dla dzieci.
  Termin przyjmowania prac: do 17 maja 2010 r.
  Uroczysty finał konkursu odbędzie się 19 czerwca 2010 r. w ramach obchodów Święta Trzech Braci. Zasady organizacji konkursu: Zadaniem uczestników konkursu jest opisanie wierszem lub prozą wyjątkowych osób, interesujących wydarzeń czy też miejsc związanych z Cieszynem. Wypowiedzi odnosić się mogą zarówno do czasów minionych, jak i do współczesności. Forma prac dowolna: wiersz, bajka, reportaż, list itp., objętość – maksymalnie 1 str. A4. Szczegóły na stronie: www.biblioteka.cieszyn.pl.
 • Lato na Śląsku Cieszyńskim – konkurs dla najmłodszych czytelników bibliotek powiatu cieszyńskiego i Czeskiego Cieszyna.
  Termin: lipiec-sierpień 2010 r.
  Uroczysty finał konkursu odbędzie się 23 września 2010 r., godz. 10.00 Zasady organizacji konkursu: zadaniem uczestników konkursu jest dostarczenie prac plastycznych, literackich lub fotograficznych przedstawiających atrakcje turystyczne Śląska Cieszyńskiego. Szczegóły na stronie: www.biblioteka.cieszyn.pl
 • Był. Jest. Będzie. 12 wieków Cieszyna – międzynarodowy Konkurs Jednego Wiersza.
  Termin: wrzesień 2010 r.
  Uroczysty finał konkursu odbędzie się 18 września 2010, godz. 15.00 w Cafe Muzeum. Zasady organizacji: X jubileuszowe Cieszyńskie Spotkania Poetów, połączone z finałem Konkursu Jednego Wiersza Był. Jest. Będzie. 12 wieków Cieszyna odbędą się w ramach Skarbów z cieszyńskiej Trówły. Zadaniem uczestników konkursu jest nadesłanie jednego wiersza (w języku polskim lub czeskim) nawiązującego do wyjątkowych osób, interesujących wydarzeń czy też miejsc związanych z Cieszynem. Poetyckie wypowiedzi odnosić się mogą zarówno do czasów minionych, jak i do współczesności. Nadesłane na konkurs wiersze muszą być pracami własnymi, wcześniej nie nagradzanymi i nie publikowanymi. Szczegóły na stronie: www.biblioteka.cieszyn.pl.

Inicjatywy wydawnicze:

 • Informator o Bibliotekach Miejskich w Cieszynie i Czeskim Cieszynie.
  Termin: maj 2010 r.
  Charakterystyka publikacji: wspólny informator Bibliotek Miejskich w Cieszynie i Czeskim Cieszynie, poprzez odwołanie się do założeń kampanii Cała Polska czyta dzieciom i Celé Česko čte dětem, przedstawienie ciekawszych imprez organizowanych wspólnie (Międzynarodowy Festiwal Czytania nad Olzą, Noc z Andersenem), nowych usług bibliotecznych (wypożyczalnia audiobooków, zbiorów muzycznych, baza zestawień bibliograficznych, lekcje dla maturzystów, Internet dla seniora), ma służyć rozwojowi transgranicznego ruchu czytelniczego. Założeniem informatora jest też zachęcenie do czytania i korzystania z usług obu bibliotek poprzez odwołanie się do autorytetów. Stąd ważnym elementem publikacji mają być krótkie wypowiedzi znanych, cieszących się szacunkiem i uznaniem mieszkańców ziemi cieszyńskiej (sportowców, ludzi kultury, znanych polityków), zachęcające dzieci, młodzież, dorosłych do czytania i korzystania z bibliotek.
 • Czeski Cieszyn-Cieszyn, przewodnik dla dzieci i ufoludków.
  Termin: wrzesień 2010 r.
  Charakterystyka publikacji: komiks dla dzieci w formie przewodnika, do którego tekst napisze znana czeska pisarka – Petra Braunová, natomiast ilustracje wykona Milan Starý. Będzie to wycieczka kosmity z parką dzieci szlakiem najciekawszych zabytków Cieszyna i Cz. Cieszyna.

FINANSOWANIE PROJEKTU:
Projekt Czytanie zbliża narody dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Przekraczamy Granice.

STATUS PROJEKTU:
Realizacja projektu zakończona.

*   *   *   *  *

Realizacje: 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

POLECAMY: