PROJEKTY – 2009

Od wielu lat Biblioteka Miejska w Cieszynie realizuje projekty kulturalno-edukacyjne we współpracy z bibliotekami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi, w szczególności z Biblioteką Miejską w Czeskim Cieszynie. Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Samorząd Województwa Śląskiego, Miasto Cieszyn i Powiat Cieszyński. Projekty o charakterze kulturalno-edukacyjnym, wydawniczym oraz polegające na doposażeniu Biblioteki w księgozbiór i sprzęt potrzebny do podniesienia jakości świadczonych usług służą przede wszystkim popularyzacji książki i czytelnictwa, zwiększeniu zainteresowania biblioteką, jako instytucją nowoczesną, pełniącą funkcje informacyjne, kulturalne i edukacyjne w środowisku lokalnym.

Realizacje: 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

*   *   *   *   *

Nazwa projektu: II Międzynarodowy Festiwal czytania nad Olzą: Książka na orbicie czasu.

Termin realizacji: 4-20 czerwca 2009 r.

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoOpis syntetyczny projektu: Zadanie polegało na uruchomieniu różnorodnych działań skoncentrowanych wokół książki i czytelnictwa: konkurs czytelniczy, literacki, międzynarodowa konferencja bibliotekarzy, spotkania autorskie, spektakle teatralne interpretujące literaturę dla dzieci, warsztaty drukarskie i introligatorskie, wycieczki do Muzeum Drukarstwa, lekcje i warsztaty biblioteczne dla dzieci polskich i czeskich, mobilne czytanie w Bajkowej Ciuchci. Rozbudzeniu zainteresowania książką służyły również niekonwencjonalne metody promocji bezpośredniej zadania – rozdawanie zakładek i ulotek programowych przez wolontariuszy w strojach z epoki Gutenberga i postaci bajkowych, szczudlarzy i klaunów. Projekt służył rozwojowi kompetencji czytelniczych u dzieci w roli odbiorców treści literackich, ale i w roli twórców, poprzez zmagania w międzynarodowym konkursie literackim oraz zwróceniu uwagi na znaczenie czytelnictwa w dobie komputera i Internetu.

Źródło finansowania: Przedsięwzięcie zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Status projektu: Realizacja projektu zakończona.

*   *   *   *   *

Nazwa projektu: Zakup nowości wydawniczych.

Termin realizacji: 1 stycznia – 30 listopada 2009 r.

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoOpis syntetyczny projektu: Projekt obejmował zakup 700 tytułów nowości wydawniczych dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie z zakresu literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literatury popularnonaukowej oraz 20 jednostek zbiorów specjalnych (audiobooków). Zadanie zostało zrealizowane z dotacji na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego “Literatura i Czytelnictwo”. Celem programu jest poprawa jakości zbiorów bibliotecznych i dostępu do zbiorów, w tym wsparcie wydawnictw i sieci dystrybucji książki w kraju i za granicą, jak również zwiększenie zainteresowania książką.

Źródło finansowania: Przedsięwzięcie zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Status projektu: Realizacja projektu zakończona.

*   *   *   *   *

Nazwa projektu: Wydanie i promocja publikacji: “Historie zwyczajne i nadzwyczajne, czyli znani literaci na Śląsku Cieszyńskim”.

Termin realizacji: 1 kwietnia do 27 listopada 2009 r.

Logo programu Śląskie. Pozytywna EnergiaOpis syntetyczny projektu: Zadanie polegało na wydaniu publikacji “Historie zwyczajne i nadzwyczajne, czyli znani literaci na Śląsku Cieszyńskim” autorstwa dr Joanny Jurgały-Jureczki. Celem zadania była popularyzacja wartościowej literatury o charakterze popularnonaukowym, poświęconej znanym i wybitnym autorom literatury pięknej (Maria Konopnicka, Julian Przyboś, Bolesław Prus, Władysław Reymont, Zofia Kossak). Poprzez odwołanie się do ciekawych i sensacyjnych epizodów z pobytu w/w pisarzy na Śląsku Cieszyńskim, książka ma zachęcić uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do zgłębiania wiedzy na temat życia i twórczości pisarzy nie zawsze lubianych, z racji zaliczenia ich dzieł do kanonu lektur szkolnych. Książka ma również okazję stać się materiałem pomocniczym dla polonistów omawiających życie i twórczość autorów lektur na poziomie kształcenia licealnego. Walorem książki jest zgromadzenie faktów, a także zachowanych wspomnień i anegdot dotyczących związków znanych pisarzy ze Śląskiem Cieszyńskim. Książka ilustrowana jest reprodukcjami archiwalnych i współczesnych fotografii, jest zaopatrzona w bibliografię i przypisy. Promocja książki odbyła się 19 września 2009 r. w Cafe Muzeum w ramach “Skarbów z cieszyńskiej trówły”.

Źródło finansowania: Zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Status projektu: Realizacja projektu zakończona.

*   *   *   *   *

Nazwa projektu: Zakup nowości wydawniczych o tematyce ekologicznej.

Termin realizacji: 3 kwietnia do 15 listopada 2009 r.

Opis syntetyczny projektu: Projekt obejmował zakup książek o tematyce ekologicznej, przyrodniczej, związanej z ochroną środowiska. Dzięki dotacji z GFOŚ księgozbiór Biblioteki Miejskiej w Cieszynie został wzbogacony o 186 woluminów, z czego Oddział dla dzieci otrzymał – 79 wol., Wypożyczalnia dla dorosłych i Czytelnia ogólna – 38 wol., Filia nr 1 – 22 wol., Filia nr 2 – 22 wol., Filia nr 3 – 25 wol. Książki zostały umieszczone w działach tematycznych wg klasyfikacji UKD i są udostępniane mieszkańcom miasta na zasadzie wolnego dostępu do półek oraz prezencyjnie w Czytelni ogólnej. Zestawienia bibliograficzne zakupionych nowości dostępne są w Czytelni ogólnej oraz w multiwyszukiwarce FIDKAR, zamieszczonej na stronie www.biblioteka.cieszyn.pl. Dla najmłodszych mieszkańców miasta w Oddziale dla dzieci BM prowadzone były warsztaty o tematyce proekologicznej w oparciu m.in. o zakupioną literaturę. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2009 r. odbyło się 40 spotkań, warsztatów i lekcji bibliotecznych z udziałem 548 czytelników.

Źródło finansowania: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Status projektu: Realizacja projektu zakończona.

*   *   *   *   *

Nazwa projektu: Zakup literatury specjalistycznej, materiałów plastycznych oraz sprzętu w celu wyposażenia pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia dla dzieci.

Termin realizacji: 20 marca do 15 grudnia 2009 r.

Opis syntetyczny projektu: Projekt obejmował zakup literatury specjalistycznej z zakresu: pedagogiki społecznej, pedagogiki specjalnej, profilaktyki uzależnień, biblioterapii, psychologii, którą wykorzystanoa w przygotowaniu warsztatów z dziećmi z rodzin patologicznych, doposażenie Oddziału dla dzieci Biblioteki Miejskiej oraz organizację zajęć terapeutycznych na rzecz dzieci i młodzieży objętych specjalną troską Zajęcia obejmowały 5 bloków tematycznych:

  1. Archipelag wartości- zajęcia o charakterze terapeutycznym oparte na sprawczej funkcji literatury oraz grach interakcyjnych, które wzmacniają naturalną zdolność dzieci do konstruktywnej współpracy.
  2. Zrób mi bajkę na drutach- zajęcia edukacyjno – wychowawcze, których celem jest promowanie różnych możliwości spędzania wolnego czasu m.in. zajęcia manualne, których regularne wykonywanie wpływa na poprawę kondycji psychofizycznej, rozwija poczucie estetyki i wycisza.
  3. Biblioteczna szkoła optymizmu- warsztaty profilaktyczne promujące zdrowy styl życia, pozytywne myślenie i higienę psychiczną.
  4. Cała Polska czyta dzieciom- warsztaty promujące głośne czytanie, których celem jest rozwijanie wyobraźni i wspomaganie rozwoju emocjonalnego.
  5. Kolorowy zawrót głowy- warsztaty plastyczne w formie konkursów.

Źródło finansowania: sfinansowano ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Cieszyna na rok 2009.

Status projektu: Realizacja projektu zakończona.

*   *   *   *   *

Nazwa projektu: Nie ucz mnie, ale pozwól i pomóż mi się uczyć.

Termin realizacji: styczeń – grudzień 2009 r.

Opis syntetyczny projektu: Celem projektu było wzajemne poznanie się i integrowanie dzieci niepełnosprawnych i zdrowych, wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci oraz aktywizacja i integracja dzieci przez czytanie i wspólną zabawę. Cykliczne, cotygodniowe warsztaty biblioterapeutyczne w ramach programu “Czytanie zbliża” realizowano z wykorzystaniem elementów bajkoterapii, dramy i wzbogacano o warsztaty plastyczne. Projekt był adresowany do dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i umiarkowanym. Wzięli w nim udział wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Cieszynie, Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie oraz Domu Opieki Społecznej FENIKS w Skoczowie oraz czytelnicy Biblioteki.

Źródło finansowania: Przedsięwzięcie zrealizowano ze środków budżetowych Miasta Cieszyna.

*   *   *   *   *

Nazwa projektu: Bajki, które leczą.

Termin realizacji: 10 marca – 18 czerwca 2009 r.

Opis syntetyczny projektu: Projekt oparty na biblioterapii polegał na systematycznym (2 razy w tygodniu) czytaniu bajek pacjentom Oddziału dziecięcego Szpitala Śląskiego przez wolontariuszy i bibliotekarki. Akcja czytelnicza odbyła się pod patronatem honorowym dr Marii Molickiej, cenionej autorki bajek terapeutycznych dla dzieci. Mali pacjenci chętnie spędzili czas na słuchaniu i oglądaniu mini inscenizacji bajek w wykonaniu uczniów I LO w Cieszynie. Na pamiątkę odwiedzin w szpitalu młodzież wręczała chorym dzieciom książeczki, kolorowanki i balony. Projekt został uwieńczony konferencją dla bibliotekarzy pt. “Wpływ literatury na rozwój biopsychospołeczny człowieka”, podczas której wręczono dyplomy wolontariuszom.

Źródło finansowania: Przedsięwzięcie zrealizowano ze środków Powiatu Cieszyńskiego.

*   *   *   *   *

Nazwa projektu: Internet dla Seniora 55+.

Termin realizacji: 15 października – 23 listopada 2009 r.

Opis syntetyczny projektu: Program edukacji komputerowej i internetowej dla osób starszych. W ramach kursu przeszkolono cztery 7-osobowe grupy. Podczas cyklicznych spotkań mieszkańcy powiatu cieszyńskiego uczyli się podstawowej obsługi komputera: posługiwania się myszką, klawiaturą i pisania dokumentów tekstowych. Poznawano też możliwości wyszukiwarki internetowej oraz poczty elektronicznej. Każdy uczestnik pracował indywidualnie, przy osobnym stanowisku komputerowym. Podczas wszystkich zajęć korzystano z projektora multimedialnego i przekazywano uczestnikom materiały dydaktyczne. Na zakończenie uroczyście, przy kawie i ciastku, podsumowano szkolenie i wręczono uczestnikom certyfikaty z pamiątkowymi fotografiami kursantów.

Źródło finansowania: Przedsięwzięcie zrealizowano ze środków Gminy Cieszyn.

*   *   *   *   *

Realizacje: 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

POLECAMY: