KATALOG LIBRA IBUK


Przeszukiwanie po indeksie:Wyświetlonych:  opisów
 Znaleziono 2 pozycje o tematyce: zagrożenia w miejscu pracy

                                                            

Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 255 [E-book] Praca zbiorowa

POZ/ODP:

red. Instytut Elektrotechniki w Warszawie.

okładka

ADRES
WYDAWNICZY:

[S.I.] 2012.

TEMATYKA:

* pierwiastki* Temperatura barwowa* Promieniowanie podczerwone* doświetlanie roślin* promieniowanie optyczne* gender* analiza obrazów* mikrokontroler* tkanka* Elektroluminescencja* Laser* Fosforescencja* Widmo emisyjne* Oświetlenie* wewnętrzna sprawność kwantowa* studnia kwantowa* rekombinacja* spadek sprawności* spektrometria absorpcji atomowej* sierść* binarne układy tlenkowe* sensybilizatory* konwersja promieniowania słonecznego* fotoinicjator* polimeryzacja wolnorodnikowa* mechanizm reakcji* bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp* funkcje skuteczności widmowej* klasyfikacja lamp* grupy ryzyka* norma oświetleniowa* natężenie oświetlenia* równomierność oświetlenia* pole bezpośredniego otoczenia* natężenie napromienienia* luminancja energetyczna* oświetlenie pośrednie* oprawy wielkopowierzchniowe* programy do projektowania oświetlenia* procesy fotochemiczne* fotokataliza* dekoloryzacja* barwniki azowe* środki ochrony indywidualnej* promieniowanie nadfioletowe* luminacja* czas wzbudzenia* czas zaniku* LED* zanieczyszczenie światłem* olśnienie* światło przeszkadzające* oświetlenie dróg* modulacja dobroci rezonatora* laser Nd:YAG* rezonator dyspresyjny* bezkierunkowe źródła światła do użytku domowego* parametry fotometryczne i kolorymetryczne lamp* analiza czynnikowa* główne składowe* niepewność pomiaru* chirurgia zaćmy* soczewki wewnątrzgałkowe* widmowa charakterystyka przepuszczania* układy zasilania diod LED* sterowanie PWM* sterowanie stałoprądowe* skład spektralny światła* podwodny monitoring* punkty tłowe* słoneczne promieniowanie UV* technologia SSL LED* dioda LED* system sterowania* czerwony laser* wydłużanie impulsu* warstwa malarska* LIBS* obraz termowizyjny* cyfrowa analiza obrazu* tomografia optyczna* pomiar promieniowania optycznego* atomic absorption spectrometry* hair* zagrożenia w miejscu pracy* dyskretyzacja obrazu* Publikacje darmowe

      TREŚĆ:       Pokaż informacje o treści pozycji >>

ZASÓB CYFROWY:

ebook

UWAGI:

Tryb dostępu: online (355 s.). Tyt. z ekranu tytułowego.

DOSTĘPNOŚĆ:

czytelnia  Dostępna tylko na miejscu.  

REZERWACJE:

OPERACJE:

zablokowane
CZY UWZGLĘDNIĆ PRZY WYDRUKU?    
                                                            

Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 260 [E-book] Praca zbiorowa

POZ/ODP:

red. Instytut Elektrotechniki w Warszawie.

okładka

ADRES
WYDAWNICZY:

[S.I.] 2012.

TEMATYKA:

* promieniowanie laserowe* inspektor ds. bezpieczeństwa laserowego* zagrożenia w miejscu pracy* transformacja wododziałowa* elektrociepłownie* porównanie* filtr cząsteczkowy* oczekiwanie-maksymalizacja* szybkie ładowanie* tarczyca* virtualization* cloud computing* Eucalyptus* Nimbus* blind people* CubeSat* MOBIAN* navigation assistant device* metoda największej wiarygodności* thermoresistor* bridge circuits* RH sensors calibration* model* Boundary Element Method* Infinite Elements* ocena segmentacji* odnawialne źródła energii* RISC* ASIC* Microcontroller* Timers/Counters* USART* pojazdy elektryczne* napęd elektryczny* napęd wolnoobrotowy* zawieszenie* moduł sterujący* masa nieresorowana* weighted least-squares approximation* blackout* identyfikacja* temperature measurements* Optical Tomography* wspomaganie elektryczne* CHADEMO* pole elektromagnetyczne* Verilog* CMOS* ALU* napęd bezpośredni* przetwarzanie obrazów* symulacja* analiza skupień* vibrating bracelet* napęd szybkoobrotowy* choroba Hashimoto* Metody całkowo-brzegowe* prace pod napięciem* wyładowania niezupełne* Metoda Elementów Brzegowych Galerkina i Fouriera* całkowanie symboliczne* ziemskie pole magnetyczne* satelita* Moc* klasyfikacja tekstur* drzewa decyzyjne* awaria systemowa* technologie mobilne* inżynieria sterowania modelami* języki modelowania aplikacji mobilnych* pojazdy trakcyjne* moment* moment zastępczy* bezpośredni wtrysk paliwa* elektrownie sterowane silnikiem* FSI* mieszanka jednorodna* mieszanka uwarstwiona* silnik benzynowy* sterownik LED* zasilanie diody laserowej* FPGA* Publikacje darmowe

      TREŚĆ:       Pokaż informacje o treści pozycji >>

ZASÓB CYFROWY:

ebook

UWAGI:

Tryb dostępu: online (280 s.). Tyt. z ekranu tytułowego.

DOSTĘPNOŚĆ:

czytelnia  Dostępna tylko na miejscu.  

REZERWACJE:

OPERACJE:

zablokowane
CZY UWZGLĘDNIĆ PRZY WYDRUKU?    


drukarka
  WYDRUK KATALOGÓW