O BIBLIOTECE

Zdjęcie przestawiające budynek bibliotekiBiblioteka Miejska w Cieszynie jest najważniejszym ośrodkiem kształtowania kultury czytelniczej w środowisku lokalnym. Instytucja usytuowana jest w zabytkowej kamienicy w centrum 36 tysięcznego, przygranicznego miasta, przy głównej arterii handlowej biegnącej od Wzgórza Zamkowego do rynku. Strukturę miejskiej sieci bibliotecznej tworzą Centrala, w skład której wchodzą: Wypożyczalnia dla dorosłych, Czytelnia ogólna i Oddział dla dzieci oraz 4 placówki filialne, w tym 3 o charakterze uniwersalnym i jedna specjalistyczna, z której usług korzystają osoby niewidome i słabowidzące.

Centrala obsługuje czytelników z miasta Cieszyna (62 % ogółu zarejestrowanych) i pozostałej części powiatu cieszyńskiego (30 %), a także, w mniejszym zakresie, czytelników spoza powiatu (7% – głównie studenci cieszyńskich wydziałów Uniwersytetu Śląskiego) oraz czytelników z Republiki Czeskiej (1%). Filie w przeważającej mierze prowadzą obsługę czytelniczą mieszkańców osiedli, na których działają oraz okolicznych domów jednorodzinnych.

W roku 2008 odnotowano 10 303 zarejestrowanych czytelników, którzy odwiedzili Bibliotekę 98 236 razy. Wypożyczono łącznie 224 494 książek, czasopism i zbiorów specjalnych. Pomimo utrzymującej się w wielu regionach Polski tendencji spadkowej, wskaźnik czytelnictwa w cieszyńskiej Bibliotece Miejskiej stale wzrasta.

Walorem instytucji jest również bogata oferta kulturalno-edukacyjna skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych. Biblioteka aktywnie włącza się w organizację miejskich imprez, takich jak Święto Trzech Braci, czy cieszyński festiwal sztuk ludowych Skarby z cieszyńskiej trówły. Dorośli użytkownicy Biblioteki biorą udział w konkursach wiedzy i literackich, spotkaniach autorskich i z ciekawymi ludźmi, promocjach publikacji, dyskusyjnym klubie książki, wystawach, imprezach okolicznościowych. Biblioteka posiada również w swoim dorobku wiele cennych inicjatyw wydawniczych o znaczeniu regionalnym, w tym m.in. “Słownik bohaterów podań i legend Śląska Cieszyńskiego”, tomik poetycki “Ziemia Cieszyńska wierszem malowana”, czy wydana w roku ubiegłym publikacja “Strofy sercem pisane. Cieszyn w poezji polskiej w XIX, XX i XXI stuleciu. Szkice. Bibliografia”.

Szczególnie bogata oferta skierowana jest do najmłodszych użytkowników Biblioteki. Do największych przedsięwzięć w tym zakresie należą Międzynarodowy Festiwal Czytania nad Olzą, Noc z Andersenem, akcje Wakacje z biblioteką i Ferie z biblioteką. Ponadto w ofercie Biblioteki znajduje się wiele ciekawych propozycji o charakterze cyklicznym, są to warsztaty czytelnicze, literackie, dziennikarskie, ekologiczne, regionalne, teatralne, plastyczne, a także cotygodniowe zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w ramach programu Czytanie zbliża. W 2007 roku Biblioteka przystąpiła do kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom. Aktywność instytucji w zakresie organizacji imprez promujących głośne czytanie została uhonorowana w 2008 roku przez organizatora, Fundację ABCXXI, prestiżowym medalem.

Od 2001 roku Biblioteka Miejska w Cieszynie pełni funkcję biblioteki powiatowej. Stąd też jest organizatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz konferencji, seminariów i warsztatów szkoleniowych dla bibliotekarzy powiatu cieszyńskiego, często z udziałem bibliotekarzy z Zaolzia.

Od wielu lat Biblioteka Miejska w Cieszynie realizuje projekty kulturalno-edukacyjne we współpracy z bibliotekami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi, w szczególności z Biblioteką Miejską w Czeskim Cieszynie. Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Samorząd Województwa Śląskiego, Miasto Cieszyn i Powiat Cieszyński. Projekty o charakterze kulturalno-edukacyjnym, wydawniczym oraz polegające na doposażeniu w sprzęt potrzebny do podniesienia jakości świadczonych usług, służą przede wszystkim popularyzacji książki i czytelnictwa, zwiększeniu zainteresowania biblioteką, jako instytucją nowoczesną, pełniącą funkcje informacyjne, kulturalne i edukacyjne w środowisku lokalnym.

POLECAMY: