Ks. Leopold Otto – wykład Władysławy Magiery

Prelegentka jest historyczką, autorką książek i artykułów o postaciach związanych ze Śląskiem Cieszyńskim, m. in. „Cieszyńskiego Szlaku Kobiet”.

W 200 rocznicę urodzin ks. Otto warto przypomnieć tę ważną dla dziewiętnastowiecznego ruchu narodowego postać. Leopold Otto był bowiem nie tylko przywódcą duchowym, ale również działaczem społecznym i kulturalnym, który rozwijał i wspierał poczucie polskiej tożsamości narodowej.

Zapraszamy do Sali konferencyjnej Biblioteki Miejskiej. Wstęp wolny.

POLECAMY: