“Dwugłos” promocja tomiku poezji

Gorąco zapraszamy na promocję tomiku poezji pt.”Dwugłos” autorstwa Elżbiety Samoha Holeksa-Malinowskiej i Stacha Przybysza Malinowskiego. Spotkanie odbędzie się 7 listopada o godz. 17.00 w sali konferencyjnej cieszyńskiej biblioteki.
 
Elżbieta Samoha Holeksa-Malinowska, cieszynianka, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie. W poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi mając 22 lata wyjeżdża do Warszawy, gdzie zakłada rodzinę. W stolicy mieszka ponad 20 lat, w większości pracując w warszawskim Teatrze RAMPA. W 2000 r. w ciągłym poszukiwaniu „swojego miejsca” wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. W roku 2012 wraca do kraju, by w 2013 powrócić na stałe do Cieszyna, znajdując wreszcie „TO” miejsce w rodzinnym domu przy alei nad Olzą.
Ma na swoim koncie trzy tomiki wierszy: „Tobie – ja”, „Skarby moje” i „Widok z serca” oraz książkę, sagę rodzinną „Minia, Hela, Frantek i inni czyli ratujmy wspomnienia”. Jej wiersze publikowane były w różnych antologiach m. in. poetów emigrantów w USA, gdzie za wiersz „Akt” otrzymała nagrodę wyróżnienia, jak również w antologii Cieszyńskiej Studni Literackiej. Jest członkiem klubu literackiego „Nadolzie” przy MZC oraz Cieszyńskiej Studni Literackiej przy Bibliotece Miejskiej w Cieszynie.
 
Stachu Przybysz Malinowski, cieszyniak. Absolwent Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Cieszynie. Pracował w różnych zawodach. Publikował w prasie i antologiach. Ma swój udział w zdarzeniach artystycznych wielu grup poetyckich: Krąg Przyjaciół Sztuki „Poeticon”, polsko-czeski projekt „Sztuck”, skoczowski „Podwieczorek z metaforą”. Należał do klubu literackiego „Nadolzie”. Wraz z innymi poetami współtworzy Cieszyńską Studnię Literacką przy Bibliotece Miejskiej w Cieszynie. Laureat wielu konkursów poetyckich. Współpracował z Panoramą Goleszowską i kwartalnikiem „Warto”. Obecnie pisze felietony do miesięcznika „Tramwaj Cieszyński”. Jest autorem tomików „Lepszy błąd”, „Psalmiki”, „Prace domowe”.
 
 

POLECAMY: