WYBIERAMY BIBLIOTEKARZA ROKU 2019!

Konkurs na „Najlepszego Bibliotekarza Roku 2019 – Bibliotekarz z pasją” organizowany jest co dwa lata przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie, pełniącą zadania biblioteki powiatowej i Starostwo Powiatowe w Cieszynie, w celu wyłonienia najbardziej cenionego i szanowanego przez środowisko lokalne i bibliotekarskie Bibliotekarza Powiatu Cieszyńskiego. Konkurs BIBLIOTEKARZ Z PASJĄ jest okazją do bliższego poznania bibliotekarzy, którzy są wśród nas. Idą przez życie ceniąc sobie pracę, ale obok tej pracy,
a nieraz w trakcie niej, realizują swoje pasje, zainteresowania, rozwijają uzdolnienia. Czerpią z tej aktywności, by zarażać innych swoją energią i zapałem. Organizują wiele ciekawych inicjatyw w sektorze książki i czytelnictwa, stymulując młodych ludzi do podejmowania działań nietypowych. Bibliotekarz to zawód, który wiąże się z wieloma, często nieprawdziwymi stereotypami. Warto więc docenić osoby pracujące na tych stanowiskach, ponieważ w większości wykonują oni ogrom pracy, a poza tym bardzo często wykazują się ogromną wiedzą i zaangażowaniem.

Zachęcamy zatem Państwa do zgłaszania kandydatur bibliotekarzy, którzy Państwa zdaniem wyróżniają się konkretnymi dokonaniami, które w znaczący sposób usprawniły pracę biblioteki i przyczyniły się do jej lepszego funkcjonowania i postrzegania w środowisku lokalnym.

Konkurs trwać będzie od 21 maja do 20 czerwca br. i będzie się składać z trzech etapów. Pierwszy etap to zgłaszanie kandydatur bibliotekarzy na formularzach konkursowych dostępnych na stronach www.ox.pl, www.powiat.cieszyn.pl oraz www.biblioteka.cieszyn.pl i dostarczenie ich pocztą tradycyjną, mailową (na adres: instruktor@biblioteka.cieszyn.pl) lub osobiście do siedziby Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, przy ul. Głębokiej 15 – Wypożyczalnia dla dorosłych, I piętro. Kandydatów do tytułu „Bibliotekarza z pasją” będzie można zgłaszać do 31 maja br. Kolejnymi etapami Konkursu będą: przygotowanie sylwetek nominowanych osób oraz internetowe głosowanie na Portalu Śląska Cieszyńskiego OX.PL na bibliotekarza, który Państwa zdaniem zasługuje na tytuł „Najlepszego Bibliotekarza Powiatu Cieszyńskiego Roku 2019 – Bibliotekarz
z pasją”. Głosowanie trwać będzie od 6 do 20 czerwca br. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną Starosty Cieszyńskiego.Zapraszamy do udziału w Konkursie, którego patronem medialnym jest Portal Śląska Cieszyńskiego OX.PL.

Bibliotekarz roku REGULAMIN
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie osoby zgłaszającej

POLECAMY: