O przeciwdziałaniu mowie nienawiści

Nowy rok kalendarzowy, a wraz z nim nowe warsztaty w Pracowni Multimedialnej – zajęcia poświęcone mowie nienawiści. Zapraszamy uczniów szkół podstawowych (IV-VIII) i szkół ponadpodstawowych na warsztaty dotyczące przeciwdziałania mowie nienawiści. Ponieważ nasze ogłoszenie na facebooku wywołało zainteresowanie ze strony szkół i mediów, postanowiliśmy wyjaśnić, czego można spodziewać się po zajęciach.

Inspiracje

Program warsztatu jest zainspirowany materiałami Amnesty International i Koalicji Przeciw Mowie Nienawiści. Warsztaty poruszają zagadnienia z zakresu psychologii, prawa i nauk społecznych. Zajęcia mają neutralny politycznie charakter – naszym celem jest zwrócić uwagę na zjawisko jakim jest brutalizacja komunikacji w mediach, życiu społecznym. Ideą warsztatów jest pokazanie uczestnikom i uczestniczkom drogi od wolności słowa do przemocy werbalnej wymierzonej w grupy, jednostki. Będziemy zastanawiać się nad konsekwencjami prawnymi, a także psychologicznymi, jakie ponoszą ofiary.

Przebieg zajęć

Podczas zajęć uczestnicy zdefiniują pojęcia “mowa nienawiści”, “wolność słowa”, poszukają granic pomiędzy zjawiskami, skonfrontują swoje definicje z aktami prawnymi. Zastanowimy się jakie grupy narażone są na dyskryminację, jak przebiega droga od posługiwania się stereotypami aż do aktów przemocy. Przeanalizujemy przykłady mowy nienawiści w mediach, mediach społecznościowych, środowisku rówieśniczym. Finalnie zastanowimy się co każdy/każda z nas może zrobić.

Adresaci

Warsztat adresujemy do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Na zajęcia obowiązują zapisy w Pracowni Multimedialnej, mailowo: twojemedia@biblioteka.cieszyn.pl. Czas trwania zajęć to 90 min, warsztaty są nieodpłatne.

 

Dlaczego warto skorzystać?

Brutalizacja życia społecznego jest faktem, a poziom debaty politycznej ulega ciągłemu obniżeniu. Internet sprzyja anonimowym falom nienawiści, a droga od słów do czynów, jest niestety krótsza niż może się wydawać. U podstaw naszej oferty leży  głębokie przekonanie o wadze szacunku dla drugiego człowieka, niezależnie od jego poglądów, przynależności do grup politycznych, etnicznych, wyznaniowych. Wierzymy, że w edukacji powinno być stałe miejsca na edukację o prawach człowieka. Wierzymy, że istnieje szansa prowadzenia sporów, bez konieczności obrażania drugiej strony. Właśnie dlatego z całą odpowiedzialnością zapraszamy Szkoły do udziału w zajęciach.

Prowadzenie

Ilona Majewska (prowadząca Pracownię Multimedialną) z wykształcenia antropolożka kultury, ukończyła Szkołę Trenerów Umiejętności Miękkich OPUS w Łodzi oraz liczne kursy związane z edukacją do różnorodności i antydyskryminacji. Od 2009 angażuje się w projekty, kampanie społeczne przeciwdziałające przemocy, autorka licznych programów edukacyjnych adresowanych do dzieci i dorosłych. W ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego napisała książkę dla dzieci przybliżającą zjawisko uchodźstwa.

POLECAMY: