Książka i sztuka

6 września 2018 r. w Wiśle odbyła się powiatowa konferencja dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych Śląska Cieszyńskiego. Spotkanie pt. „Książka i sztuka” poświęcono bibliotekom w różnych kulturach świata i literaturze oraz sztuce, nie tylko tej zdobiącej książki. Organizatorami szkolenia były Biblioteka Miejska w Cieszynie, pełniąca zadania biblioteki powiatowej oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle.
Otwarcia konferencji dokonała dyrektor Biblioteki Miejskiej w Cieszynie Izabela Kula, następnie przemówili zaproszeni goście. W imieniu Starosty Cieszyńskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu głos zabrała Katarzyna Raszka-Sodzawiczny, a uczestników konferencji powitał w Wiśle burmistrz miasta Tomasz Bujok. Następnie rozpoczęła się część merytoryczna. Wykład pt. Biblioteka i „figury poszukiwań” wygłosił rodowity wiślanin, prof. dr hab. Włodzimierz Szturc z Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie (dawnej PWST), a o drzeworycie zdobiącym dawną książkę i XX-wiecznych mistrzach tej sztuki m.in. ze Śląska Cieszyńskiego opowiedział dr Michał Kawulok z Muzeum Beskidzkiego w Wiśle. Uczestnicy konferencji zwiedzili też wiślańską bibliotekę oraz Muzeum Magicznego Realizmu „Ochorowiczówka”.
Część integracyjna odbyła się w Dolinie Białej Wisełki, a bibliotekarze mieli okazję przy słonecznej pogodzie nie tylko oglądać piękno Wisły, ale także spróbować kuchni regionalnej. Organizatorzy dziękują Panu Sebastianowi Chachołkowi za umożliwienie wstępu tak licznej grupy do „Ochorowiczówki” oraz firmie „Wiślanka” za pyszny wiślański kołocz, a uczestnikom za przybycie i udział w konferencji.

 

POLECAMY: