EMOCJE BEZ GRANIC

W marcu br. Biblioteka Miejska w Cieszynie, wspólnie z kampanią społeczną Celé Česko čte dětem przystąpiły do realizacji wspólnego projektu pt. „Emoce bez hranic/Emocje bez granic”, którego celem jest diagnoza emocji i problemów nastolatków na polsko-czeskim pograniczu i próba zaradzenia im poprzez biblioterapię.

Podstawowym problemem jaki chcą poruszyć partnerzy projektu, jest spadek zainteresowania dzieci i młodzieży czytelnictwem. Coraz częściej spotykamy się z dziećmi, które mają kłopoty z wyrażaniem myśli, zasobem słów i skoncentrowaniem się na słowie mówionym. Czytanie rozwija pamięć i wyobraźnię, uczy myślenia. Projekt skierowany będzie przede wszystkim do młodzieży dotkniętej wieloma współczesnymi problemami (uzależnienie od nowych mediów, dyskryminacja, nietolerancja, konsumpcjonizm itp.). Celem projektu jest zwrócenie uwagi na fakt, że w obu krajach problemy dzieci są bardzo podobne, zaś podzielenie się wiedzą o nich oraz ich omówienie może w przyszłości pomóc w ich rozwiązaniu.

W dzisiejszych czasach nastolatki ulegają wpływowi internetu i nowych mediów. Podczas śledzenia przekazów treści w nich zawartych są jednak wyłącznie konsumentami, pełniąc rolę pasywnych odbiorców natłoku informacji, co uniemożliwia im rozwój tzw. kompetencji miękkich, zarówno osobistych, jak i interpersonalnych. Wynikiem tego stanu rzeczy jest ograniczona zdolność do bezpośredniej interakcji społecznej.

Stąd też działania projektowe kampanii Celé Česko čte dětem i Biblioteki Miejskiej skupiają się na wydaniu wspólnej, dwujęzycznej publikacji składającej się z sześciu opowiadań traktujących o problemach nastolatków, napisanych przez czołowych pisarzy polskich (Paweł Beręsewicz, Ewa Stadtmüller, Zuzanna Orlińska) i czeskich (Alena Ježková, Petra Soukupová, Michal Viewegh). Projekt obejmuje również cykl warsztatów biblioterapeutycznych z wykorzystaniem scenariuszy zajęć opracowanych na podstawie powstałych tekstów oraz inne działania służące integracji nastolatków na polsko-czeskim pograniczu poprzez książkę, zgodnie z zasadą od poznania do zrozumienia, która jest podstawą otwartego współistnienia sąsiadujących ze sobą narodów. Jak pisze recenzentka książki – dr Joanna Jurgała-Jureczka: „Emocje są bohaterem tej książki. Emocje ponad granicami lat, państw i epok”. Stąd problemy młodzieży, które partnerzy pragną wspólnie przedyskutować, wymagają rozwiązań systemowych. Dlatego projekt oparty jest
na stworzeniu partnerstwa instytucji i organizacji, wymianie doświadczeń i wspólnych wysiłkach zmierzających do aktywizacji ludzi młodych.

Już wkrótce, 8 września br. o godz. 9.00 przed siedzibą Biblioteki Miejskiej w Cieszynie odbędzie się prapremiera wspólnie wydanej publikacji pt. „Legwan i inne opowiadania”, na którą zapraszamy mieszkańców Cieszyna i Zaolzia, przede wszystkim młodzież.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.

 

 

Dokumentacja z realizacji zadań:

https://www.youtube.com/watch?v=hXupVmfAJzE

https://www.youtube.com/watch?v=4nZ3C_ov2AE

https://www.youtube.com/watch?v=ZjcrMjrAEO8

Przykładowe scenariusze zajęć do opowiadań z publikacji ” Legwan i inne opowiadania” :

scenariusz Geometria Robinson z promocji- scenariusz Scenariusz Ręce skrzypka Scenariusz Legwan


POLECAMY: