Emocje Bez Granic

W marcu br. Biblioteka Miejska w Cieszynie, wspólnie z kampanią społeczną Celé Česko čte dětem przystąpiły do realizacji wspólnego projektu pt. „Emoce bez hranic/Emocje bez granic”, którego celem jest diagnoza emocji i problemów nastolatków na polsko-czeskim pograniczu i próba zaradzenia im poprzez biblioterapię.

Podstawowym problemem jaki chcą poruszyć partnerzy projektu, jest spadek zainteresowania dzieci i młodzieży czytelnictwem. Coraz częściej spotykamy się z dziećmi, które mają kłopoty z wyrażaniem myśli, zasobem słów i skoncentrowaniem się na słowie mówionym. Regularne głośne czytanie dzieciom ma ogromne znaczenie dla rozwoju ich zdrowia emocjonalnego. Czytanie rozwija pamięć i wyobraźnię, uczy myślenia. Projekt skierowany będzie przede wszystkim do młodzieży dotkniętej wieloma współczesnymi problemami (uzależnienie od nowych mediów, dyskryminacja, nietolerancja, rozwód rodziców itp.). Celem projektu jest zwrócenie uwagi na fakt, że w obu krajach problemy dzieci są bardzo podobne, zaś podzielenie się wiedzą o nich oraz ich omówienie może w przyszłości pomóc w ich rozwiązaniu.

W dzisiejszych czasach nastolatki ulegają wpływowi internetu i nowych mediów. Podczas śledzenia przekazów treści w nich zawartych są jednak wyłącznie konsumentami, pełniąc rolę pasywnych odbiorców natłoku informacji, co uniemożliwia im rozwój tzw. kompetencji miękkich, zarówno osobistych, jak i interpersonalnych. Wynikiem tego stanu rzeczy jest ograniczona zdolność do bezpośredniej interakcji społecznej.

Stąd też działania projektowe kampanii Celé Česko čte dětem i Biblioteki Miejskiej obejmują wydanie wspólnej, dwujęzycznej publikacji składającej się z 6 opowiadań traktujących o problemach nastolatków, napisanych przez czołowych pisarzy polskich (Paweł Beręsewicz, Ewa Stadtmüller, Zuzanna Orlińska) i czeskich (Alena Ježková, Petra Soukupová, Michal Viewegh). Projekt obejmuje również sceniczne czytanie z muzyką i tańcem, happening czytelniczy, cykl warsztatów biblioterapeutycznych oraz inne działania służące integracji nastolatków na polsko-czeskim pograniczu poprzez książkę, zgodnie z zasadą od poznania do zrozumienia, która jest podstawą otwartego współistnienia sąsiadujących ze sobą narodów. Problemy młodzieży, które partnerzy pragną wspólnie przedyskutować, wymagają rozwiązań systemowych. Dlatego projekt oparty jest na stworzeniu partnerstwa instytucji i organizacji, wymianie doświadczeń i wspólnych wysiłkach zmierzających do aktywizacji młodzieży.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.

POLECAMY: