Drzwi do nieznanego

Biblioteka Miejska w Cieszynie – Oddział dla Dzieci ogłasza
IX EDYCJĘ MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO
z cyklu
ZOSTAŃ PISARZEM Z …
Tegorocznym Mistrzem Konkursu jest autor powieści, wierszy i słuchowisk
dla dzieci i młodzieży Rafał Witek.

Tytuł Konkursu
Drzwi do nieznanego

„Istnieje zasłona, cienka jak pajęczyna, przejrzysta jak szkło, a mocna jak żelazo, która oddziela na zawsze świat czarów od świata, który wydaje nam się rzeczywisty. Ale kiedy ktoś czasem trafi na jakieś słabe miejsce w tej zasłonie, ujawnione przez czarodziejskie pierścienie, amulety i tym podobne przedmioty – wszystko niemal może się zdarzyć. ” E. Nesbit „Zaczarowany zamek”

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych i obejmuje dwie kategorie wiekowe:

I KATEGORIA – uczniowie klas 4-6 SP
II KATEGORIA – uczniowie klas siódmych i gimnazjalnych

Zadaniem uczestników Konkursu jest napisanie tekstu literackiego na wyżej wymieniony temat, spełniającego następujące warunki formalne
objętość pracy – maksymalnie 3 str. A4
czcionka – ARIAL 12
Do składanych prac należy dołączyć następujące dane:
*Tytuł pracy
*Imię i nazwisko oraz wiek autora pracy
*Nazwa szkoły i klasa

Wydrukowane prace konkursowe należy oddawać do 13.04.2018 r. w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Miejskiej lub przesłać na adres:
Biblioteka Miejska w Cieszynie
ul.Głęboka 15
43- 400 Cieszyn
Uroczyste wręczenie nagród Laureatom Konkursu odbędzie się w siedzibie Biblioteki w czasie trwania XI Międzynarodowego Festiwalu Czytania nad Olzą
w czerwcu br.
Uwaga!
Szkoła , która dostarczy na konkurs największą liczbę prac otrzyma nagrodę specjalną- zaproszenie na spotkanie autorskie z patronem tegorocznych zmagań literackich Rafałem Witkiem.

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celach w/w konkursu.
Wszystkie prace nadesłane na konkurs staną się własnością Biblioteki Miejskiej, w związku z czym zastrzegamy sobie prawo ich publikowania i wykorzystania w środkach masowego przekazu.

POLECAMY: