Pamięć w słoiku

Biblioteka Miejska w Cieszynie – Oddział dla Dzieci ogłasza konkurs plastyczny

Rok 2018 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Ireny Sendlerowej. Ta niezwykła kobieta, jej losy, postawa życiowa a przede wszystkim wyjątkowe czyny nieustannie zadziwiają i skłaniają do refleksji.
Zachęcamy do zapoznania dzieci z postacią Ireny Sendlerowej, w czym niech pomocne będą książki Renaty Piątkowskiej „Wszystkie moje mamy” oraz Anny Czerwińskiej-Rydel „Listy w butelce opowieść o Irenie Sendlerowej” oraz wszelkie inne teksty traktujące o tej wyjątkowej osobie.
Niechaj odczucia, wrażenia, refleksje dzieci zostaną wyrażone dowolnie skomponowaną pracą plastyczną, która stanie się zwizualizowaną formą hasła PAMIĘĆ W BUTELCE.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i obejmuje dwie kategorie wiekowe:
I KATEGORIA – uczniowie klas 1-3 SP
II KATEGORIA – uczniowie klas 4-7 SP

Praca plastyczna powinna spełniać następujące kryteria:
wymiary pracy dowolne,
technika dowolna,
wykluczona praca zbiorowa.
Do składanych prac należy dołączyć następujące dane:
* Imię i nazwisko oraz wiek autora pracy
* Nazwa szkoły i klasa

Prace konkursowe należy oddawać do 30.04.2017 r. w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Miejskiej lub przesłać na adres:
Biblioteka Miejska w Cieszynie
ul. Głęboka 15
43- 400 Cieszyn
Uroczyste wręczenie nagród Laureatom Konkursu odbędzie się w siedzibie Biblioteki w czasie trwania X Międzynarodowego Festiwalu Czytania nad Olzą w czerwcu br.
Uwaga!
Szkoła, która dostarczy na konkurs największą liczbę prac otrzyma nagrodę specjalną- zaproszenie na spotkanie autorskie z Anną Czerwińską-Rydel autorką książki „Listy w butelce opowieść o Irenie Sendlerowej”

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celach w/w konkursu.
Wszystkie prace nadesłane na konkurs staną się własnością Biblioteki Miejskiej, w związku z czym zastrzegamy sobie prawo ich publikowania i wykorzystania w środkach masowego przekazu.

POLECAMY: