Najlepszy bibliotekarz powiatu cieszyńskiego wybrany!

Konkurs na Najlepszego Bibliotekarza Roku 2017 wygrała Katarzyna Gawlas z Biblioteki Publicznej w Skoczowie. Konkurs zorganizowany został już po raz trzeci przez Starostwo Powiatowe oraz Bibliotekę Miejską w Cieszynie, pełniącą zadania biblioteki powiatowej.
Istotnym celem konkursu było wyłonienie bibliotekarza, który wyróżnia się kreatywnością i wyjątkową aktywnością, nowatorskimi pomysłami, realizacją ciekawych przedsięwzięć, pozyskaniem środków na cele biblioteczne, pracą dla społeczności lokalnej, ciekawymi inicjatywami w sektorze książki i czytelnictwa.
Konkurs składał się z 3 etapów. Najpierw czytelnicy zgłaszali do Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, pełniącej zadania biblioteki powiatowej kandydatury bibliotekarzy do konkursu, następnie Organizatorzy weryfikowali je pod  względem formalnym i merytorycznym oraz ustalali listę nominowanych osób do tytułu „Najlepszego Bibliotekarza Powiatu Cieszyńskiego Roku 2017”. Ostatnim etapem konkursu było głosowanie na Portalu Śląska Cieszyńskiego OX.PL.
Decyzją czytelników tytuł Najlepszego Bibliotekarza roku 2017 przypadł właśnie Katarzynie Gawlas, która zdobyła łącznie 1975 głosów.  Kolejne miejsca w konkursie zdobyły  Halina Chmiel z Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu, zdobywając 1925 głosów oraz  Beata Grudzień z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Wantuły w Ustroniu, z wynikiem 112 głosów.
Serdecznie gratulujemy bibliotekarzom za zaangażowanie i poświęcenie w prowadzeniu działań na rzecz promocji czytelnictwa i integracji społeczności lokalnej oraz Portalowi OX.PL za wsparcie medialne.

 

 

POLECAMY: