O deskryptorach w bibliotece

Biblioteka Narodowa wprowadziła nowy rodzaj języka informacyjno – wyszukiwawczego obowiązującego w bibliotekach publicznych przy opracowaniu zbiorów. Słownictwo tego języka nazywa się deskryptorami i w przyszłości całkowicie ma zastąpić hasła przedmiotowe stosowane do tej pory zarówno przez Bibliotekę Narodową, jak i biblioteki publiczne.

W związku z koniecznością dostosowania opracowania książek i innych zbiorów bibliotecznych  do wymagań Biblioteki Narodowej, w czwartek 12 października br. bibliotekarze z terenu powiatu cieszyńskiego, a także gościnnie z Żor i Dąbrowy Górniczej uczestniczyli w szkoleniu, które zorganizowała Biblioteka Miejska w Cieszynie. Warsztaty poprowadził pan Marcin Oyrzanowski, pracownik Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy Dzielnicy Bemowo, współtwórca Systemu Bibliotecznego Mateusz.

Wprowadzane przez narodową książnicę deskryptory mają być przede wszystkim dużym ułatwieniem dla czytelników przy wyszukiwaniu zbiorów w bibliotekach, a każdy opracowany według nowych procedur dokument – książka, film czy audiobook będzie łatwiejszy do odszukania dla czytelnika, dzięki zastosowaniu sformułowań zbliżonych do języka naturalnego.

POLECAMY: