Konkurs na „Najlepszego Bibliotekarza Roku 2017”

Biblioteka Miejska w Cieszynie, pełniąca zadania biblioteki powiatowej wraz ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie ogłasza konkurs na Najlepszego Bibliotekarza Powiatu Cieszyńskiego Roku 2017. W konkursie tym mogą wziąć udział bibliotekarze z terenu powiatu cieszyńskiego, za wyjątkiem Organizatora, tj. Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. Istotnym celem konkursu jest wyłonienie bibliotekarza, który wyróżnia się kreatywnością i wyjątkową aktywnością, nowatorskimi pomysłami, realizacją ciekawych przedsięwzięć, pozyskaniem środków na cele biblioteczne, pracą dla społeczności lokalnej, ciekawymi inicjatywami w sektorze książki i czytelnictwa. Stąd też wybierać będziemy osobę, zatrudnioną na stanowisku bibliotekarza w jednej z miejskich lub gminnych bibliotek, działających w Skoczowie, Strumieniu, Ustroniu, Wiśle, Brennej, Chybiu, Dębowcu, Goleszowie, Hażlachu, Istebnej i Zebrzydowicach.

Zachęcamy zatem Państwa do zgłaszania kandydatur bibliotekarzy, którzy Państwa zdaniem wyróżniają się konkretnymi dokonaniami, które w znaczący sposób usprawniły pracę biblioteki i przyczyniły się do jej lepszego funkcjonowania i postrzegania w środowisku lokalnym.
Konkurs trwać będzie od 2 października do 15 listopada br. i będzie się składać z trzech etapów. Pierwszy etap to zgłaszanie kandydatur bibliotekarzy na formularzach konkursowych dostępnych na stronach www.ox.pl, www.powiat.cieszyn.pl oraz www.biblioteka.cieszyn.pl i dostarczenie ich pocztą tradycyjną, mailową (na adres: instruktor@biblioteka.cieszyn.pl) lub osobiście do siedziby Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, przy ul. Głębokiej 15 – Wypożyczalnia dla dorosłych, I piętro. Kandydatów do tytułu Bibliotekarza Roku 2017 będzie można zgłaszać do 14 października br.
Kolejnymi etapami Konkursu będą: przygotowanie sylwetek nominowanych osób oraz internetowe głosowanie na Portalu Śląska Cieszyńskiego OX.PL na bibliotekarza, który Państwa zdaniem zasługuje na tytuł Najlepszego Bibliotekarza Powiatu Cieszyńskiego Roku 2017. Głosowanie trwać będzie od 23 października do 15 listopada br. Zwycięzca otrzyma nagrodę Starosty Cieszyńskiego.
Zapraszamy do udziału w Konkursie, którego patronem medialnym jest Portal Śląska Cieszyńskiego OX.PL.

plakat bibliotekarz roku 2017-page-001

Bibliotekarz roku 2017

Formularz zgłoszeniowy bibliotekarz roku 2017

POLECAMY: