Spotkanie autorskie z Jerzym Klistałą

Biblioteka Miejska w Cieszynie wraz ze Stowarzyszeniem „Wszechnica” serdecznie zapraszają wszystkich pasjonatów historii na spotkanie autorskie z Jerzym Klistałą, autorem książki „Intelligentzaktion”. Spotkanie odbędzie się 4 października 2017 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej cieszyńskiej biblioteki.

Jerzy Klistała jest autorem książki „Intelligentzaktion”, dedykowanej pamięci Stanisława Sobika. Stanisław Sobik to wuj Jerzego Klistały, bielszczanina urodzonego w Rybniku. – Wujek był osobą niezwykle prawą, patriotą, współzałożycielem organizacji konspiracyjnej ZWZ w Rybniku (w 1940 r.), a później jej komendantem. Został rozstrzelany 25 czerwca 1943 r. w KL Auschwitz .Takich jak Stanisław Sobik są tysiące i odchodzą w zapomnienie a ja nie chcę na to pozwolić. Dlatego ukazała się już siedemnasta książka – licząca prawie 490 stron – która prezentuje biogramy 1500 osób, mieszkańców Podbeskidzia, Śląska Cieszyńskiego, Zaolzia, Górnego Ślaska i Zagłębia Dąbrowskiego, aresztowanych w 1940 roku w ramach hitlerowskiej Intelligentaktion, zakładającej unicestwienie polskiej inteligencji.

Książka powstała na podstawie materiałów, udostępnionych autorowi przez prokurator Ewę Koj z IPN-u Oddział Katowice. – To wykaz 1200 nazwisk: przedwojennych, polskich działaczy społecznych i politycznych, harcerzy, powstańców śląskich, księży, nauczycieli, lekarzy, urzędników. Każdy gestapowiec otrzymywał tę liczącą 190 stron broszurę z zapisanymi alfabetycznie nazwiskami. Listę kolejnych 300 nazwisk przekazał płk. dr Mieczysław Starczewski. Wiosną 1940 roku rozpoczęto ich aresztowania. Trafiali do obozów zbiorczych
w Czeskim Cieszynie lub w Sosnowcu, a stamtąd byli wywożeni do obozów koncentracyjnych.

Jerzy Klistała marzy o tym, by powstała internetowa baza, obejmująca nazwiska i życiorysy wszystkich, nieraz do tej pory anonimowych bohaterów tamtych czasów. Bardzo chętnie udostępnię wszystkie zgromadzone przez mnie materiały – mówi. Nieraz zwracają się do mnie rodziny tych, którzy zostali zamordowani, o jakiekolwiek bliższe dane o nich. Taka baza byłaby dla nich wielką pomocą. A tym samym ocalałaby pamięć o bohaterach tamtych lat.

Osoby, które zechciałyby podjąć się stworzenia bazy, prosimy o kontakt: d-czakon@wp.pl

SPOTKANIE AUTORSKIE(1)

POLECAMY: